yksityiset paivakodit

Yksityiset päiväkodit

Yksityiset päiväkodit kiinnostavat monia

Yksityiset päiväkodit voivat tarjota harkitsemisen arvoisen vaihtoehdon kunnallisille päiväkodeille. Joissakin Suomen kaupungeissa jo noin kolmannes lapsista on yksityisen päivähoidon (ei siis ainoastaan päiväkotien) piirissä.

Suosio kasvaa jatkuvasti, eikä kyseessä ole enää harvojen ja valittujen perheiden vaihtoehto.

Perusteet yksityisen päiväkodin valinnalle ovat moninaiset – houkuttimena saattaa toimia esimerkiksi päiväkodin tarjoama kielikylpy tai jokin muu sisällöllinen painotus, kuten taide, ympäristökasvatus tai liikunta. 

Yksityisen päiväkodin hinta – Kuinka kallista se on?

Yksityisten päiväkotien hinta ja sen skaala on laaja ja vaihteleva. Joissakin kunnissa yksityisillä päiväkodeilla on sopimus kunnan kanssa ja näin hoidon hinta näissä päiväkodeissa on määritelty tämän sopimuksen mukaan.

Pääsääntöisesti yksityisen päivähoidon ja päiväkotien voidaan kuitenkin sanoa olevan julkisia kalliimpaa – mutta ei välttämättä paljoa, eikä aina. Hinta tulee siis aina selvittää tapauskohtaisesti.

Kannattaa myös huomioida, että Kansaneläkelaitokselta voi tottakai saada tukea myös yksityiseen päiväkotiin. Myös erilaiset palveluseteleihin pohjaavat mallit ovat käytössä yhä useammissa kunnissa. 

Millaisia yksityisiä päiväkoteja Suomessa on?

Kirjo on varsin laaja. Jo pitkään meillä on toiminut vieraan kielen opetukseen ja kieliympäristön luomiseen keskittyneitä päiväkoteja, joista enemmistö on keskittynyt englannin kieleen.

Myös ruotsinkielisiä kielipainotteisia yksityisiä päiväkoteja, jotka toivottavat suomenkieliset lapset tervetulleeksi, on runsaasti. Kaksikielisessä maassa näitä ei kuitenkaan tyypillisesti lasketa varsinaisten ”kielipäiväkotien” piiriin.

yksityinen paivakoti

Taustalla voi myös olla jokin tietty kasvatuksellinen suuntaus. Tunnetuin ja ehkäpä laajalle levinnein maassamme lienee steinerpedagogiikka. Lapsi voi jatkaa steinerpäiväkodista myös steinerpedagogiikkaan perustuvaan peruskouluun ja myöhemmin steinerlukioon.

Kyseinen pedagoginen suuntaus pohjaa itävaltalaisen Rudolf Steinerin kehittämään pedagogiikkaan.

Varsinkin alle kouluikäisille lapsille nähdään tärkeimpänä ympäristön vaikutus. Siksi heille pyritään luomaan rauhallinen ympäristö, jossa on tilaa myös fysiologiselle kasvulle. Ympäristökasvatus on tärkeässä roolissa. Steinerpäiväkoteja maassamme toimii hieman alle 40 kappaletta.

Montessoripedagogiikkaan pohjautuvia päiväkoteja on Suomessa myös useita, myös kunnallisissa päiväkodeissa. Käytännön ja arjen puuhien tekeminen on isossa roolissa, ja montessoriryhmissä tyttöjen ja poikien lukumäärä pyritään pitämään suhteellisen tasaisena.

yksityiset paivakodit Suomessa

Kristilliset päiväkodit ovat myös yksi vaihtoehto lapsen päivähoitoon, näitä maassamme toimii hieman yli 20, osa kristillisten koulujen yhteydessä. Ymmärrettävästi kristilliset arvot läpäisevät arjen tekemisen näissä päiväkodeissa, mutta mistään ”aivopesuloista” ei suinkaan ole kyse.

Kristillisestä päiväkodista on helppo siirtyä jatkamaan opintietä kristilliseen kouluun.

Yksityiset päiväkodit kielipäiväkotineen ovat varsin yleisiä, ja esimerkiksi englanninkielisiä päiväkoteja löytyy käytännössä kaikista isommista kaupungeista, etenkin pääkaupunkiseudulta.

Yksin Helsingissä toimii yli 20 englanninkielistä päiväkotia.

Juuri pk-seudulla toimii myös lukuisia muihin kieliin keskittyneitä päiväkoteja – saksa, espanja, venäjä, ranska, saame… Kyse ei tietenkään ole vain kielikylpyjen tarjoamisesta suomenkielisille lapsille, vaan myös maahanmuuttajien haluasta saada lapsilleen omankielinen kasvuympäristö.

Ketjuuntuminen on yleistymässä yksityisten päiväkotien saralla

Yksityisten päiväkotien yleistyessä myös niiden ketjuuntuminen yleistyy. Suomen markkinoilla toimivista päiväkotiketjuista suurin on Touhula, jolla on pitkälti toistasataa päiväkotia ympäri Suomen akselilla Helsinki – Sodankylä. Touhulan kasvu on ollut nopeaa ja kertoo osaltaan yksityisen päivähoidon suosion kasvusta. Ketjun taustalta löytyy ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö EQT.

yksityiset paivakodit laajenee

Pilke-päiväkodit on toinen suuri Suomen markkinoilla toimiva ketju, joka vastaa yli 60 päiväkodin toiminnasta. Pilkkeen päiväkodeilla on erilaisia painotuksia kielikylvyistä musiikkiin ja ilmaisutaitoon. Pilkkeen toimintaan kuuluu myös iltapäiväkerhojen toiminnnan pyörittäminen. Taustalla on kotimainen pääomasijoitusyhtiö Korona Invest.

Nämä asiat on hyvä muistaa

Yksityinen päiväkoti ei automaattisesti ole tae paremmasta päivähoidosta lapsellesi. Aivan kuten kunnallisellakin puolella, on myös yksityisten päiväkotien välillä suuriakin tasoeroja. Vertailua on siis hyvä suorittaa ja kuunnella muiden kokemuksia.

Yksityisiltä päiväkodeilta vaaditaan niiden samojen laatukriteerin täyttämistä kuin kunnallisiltakin. Niiden valvonnasta vastaavat viranomaiset – opetus- ja kulttuuriministeriö, kunta, aluehallintavirastot ja Valvira.

Lue täältä kokemuksia englanninkielisistä päiväkodeista.

Lue katsaus suomalaispäiväkoteihin.

Takaisin ylös