vauvavakuutus

Vauvavakuutus

Vauvavakuutus kannattaa valita tarkkaan

Vauvavakuutus on tullut 2000-luvulla yhä suositummaksi vakuutustuotteeksi, joka kuuluu tätä nykyä useimpien vakuutusyhtiöiden tuotevalikoimaan. Sen tarpeellisuudesta ollaan montaa mieltä, mutta monessa perheessä sen ottamiseen kuitenkin päädytään.

Mikäli teidän perheenne on arvioinut tämän vakuutustyypin olevan tarpeellinen, ei kuitenkaan pidä tarttua ensimmäiseen kohdalle sattuvaan tarjoukseen.

Monet jättävät vauvavakuutuksen ottamatta, sillä julkisen terveydenhuollon palvelut ovat varsin kattavia. Lisäksi Suomessa on julkisella puolella lakiin säädetty maksukatto.

Alaikäisten lasten kohdalla heidän maksunsa lasketaan yhteen huoltajan maksujen kanssa.

Julkisen puolen säästötoimenpiteet aiheuttavat tietenkin monissa perheissä aiheellista huolta terveydenhuollon laadusta etenkin tulevaisuudessa, ja kaikilla paikkakunnilla hoidon saanti ei tosiasiallisesti ole yhtäläistä.

Vauvavakuutuksen kilpailuttaminen

Kilpailuttaminen ja vertailu ovat minkä tahansa vakuutuksen ottamisessa järkeviä toimenpiteitä.

Markkinoilla olevat vauvavakuutukset eivät missään nimessä ole kattavuudeltaan yhteneväisiä, ja myös vakuutusyhtiöiden hinnoittelupolitiikassa on suuria eroja.

Usein tietenkin kaikkien vakuutusten keskittäminen saman yhtiön katon alle saattaa olla edukkainta esimerkiksi erilaisten bonusjärjestelmien ja keskittämisetujen takia, mutta voi hyvin olla, että juuri teidän vakuutusyhtiönne vauvavakuutus onkin ehdoiltaan kilpailijoiden tuotteita huonompi.

Vauvavakuutus-kilpailuttaminen

Mikä on vauvavakuutus?

Kyseessä on vakuutustuote, joka otetaan ennen lapsen syntymää. Yleisesti ottaen vakuutusyhtiöt edellyttävät, että se otetaan kolme kuukautta ennen laskettua aikaa. Aivan viime tinkaan ei siis vauvavakuutuksen ottamista kannata jättää, mikäli sen kokee tarpeelliseksi.

Yleensä tämän tyypin vakuutukset ovat voimassa heti niiden sopimuksen solmimisesta alken, eli jo raskausajalla. Kuten kaikki muutkin henkilövakuutustyyppiset vakuutukset, myös vauvavakuutus myönnetään terveydentilatietojen perusteella. Vakuutusyhtiöt arvioivat niin äidin kuin sikiönkin terveystietoja.

Vauvavakuutus kattaa yleensä hoitokulut, joita aiheutuu erilaisista tapaturmista ja sairauksista, mutta myös synnynnäisistä vammoista. Yleisesti näiden vakuutusten piiriin kuuluvat myös pitkäaikaisemman sairaalahoidon aiheuttamat kulut.

vauvavakuutus vauvalle

Kaikki edellä mainitut vakuutuksen ominaisuudet ovat tietysti riippuvaisia siitä, millaisen vauvavakuutuksen juuri te päätätte ottaa. Vakuutus voi olla saatavana vain osana päävakuutusta eli esimerkiksi kotivakuutusta, jollainen käytännössä kaikissa talouksissa on.

Vakuutusyhtiöillä on kuitenkin laaja tarjonta myös itsenäisiä, muista vakuutuksista riippumattomia vauvavakuutuksia.

Vakuutusten välillä on eroja myös sen suhteen, onko kyseessä vain johonkin tiettyyn ikävuoteen asti kestämään tarkoitettu vakuutus.

Myös esimerkiksi mahdollisesti tarvittavien ravintolisien korvauskäytännöt vaihtelevat vakuutusten välillä.

Eri yhtiöiden vauvavakuutukset

Seuraavassa lyhyt katsaus artikkelin kirjoitushetkellä tarjolla oleviin eri vakuutusyhtiöiden tarjoamiin vauvavakuutuksiin joiltakin pääkohdiltaan.

vauvavakuutus kilpailuta

Kaikkein ajantasaisimman tiedon saat kuitenkin aina suoraan vakuutusyhtiöiltä:

  • Folksam vauvavakuutus – Hinta 0-2-vuotiaille 436 euroa / vuosi, laskee portaittain aina 17. ikävuoteen asti. Voimassa 20. ikävuoteen asti. Otetaan joko osana kotivakuutuksen lisäturvaa tai erillisenä. Kattaa sairauksien ja tapaturmien hoitokulut, korvaukset tapaturmien aiheuttamista vammoista ja kuolintapauksista. Kattaa mm. perusvoiteet ja äidinmaitokorvikkeet.
  • If vauvavakuutus – Odotusajan vakuutuksen hinta on kertamaksulla noin 78 euroa enintään 39-vuotiaille äideille, noin 212 euroa 40-41-vuotiaille. Syntymän jälkeen astuu voimaan Lapsuusajan vakuutus. Tämän hinta-arvio vaihtelee 280 – 670 euroa / vuosi välillä. Voimassa 25-vuotiaaksi asti. Korvaa myös fysikaalisia hoitoja.
  • Lähitapiola vauvavakuutus – Lähitapiolan lapsivakuutukseen kuuluu TerveysHelppi-palvelu, johon voi soittaa joka päivä klo 7-23 ja saa neuvoja ja tarvittaessa ajan lääkärille, puheluihin vastaa Dextran hoitohenkilökunta. Tätä ei ole kenellekään muulla tarjota! Lapsivakuutus-nimellä kulkeva vakuutus voidaan ottaa viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa, mikäli se otetaan ennen syntymää. Hinnoittelu yksilöllisen tarjouspyynnön perusteella. Kattaa sairauden hoitokulut, lääkkeet, sairaalan hoitopäivämaksut, tapaturmien hoitokulut. Täydennettävissä mm. pysyvän tapaturmaisen haitan turvalla ja tapaturmaisen kuoleman varalta.
  • Pohjantähti vauvavakuutus – Voidaan ottaa viimeistään neljä viikkoa ennen laskettua aikaa. Kattaa muun muassa myös perusvoiteet ja esimerkiksi puheterapian. Kela-korvauksen jälkeen korvaa myös ravintovalmisteet ja mahdollisten psyykkisten sairauksien tutkimukset ja hoidot yksityisellä sektorilla.

Lista ei missään nimessä ole kaikenkattava, mutta antaa osviittaa eri vakuutusyhtiöiden välisistä eroista. Samalla huomaatte varmasti myös vauvavakuutusten kattaman kirjon ja laajuuden.

> Tutustu tästä muiden vanhempien lapsivakuutus kokemuksiin

Tutustu täältä raskausviikkoihin, niin tiedät samalla milloin vauvavakuutus tulee viimeistään ottaa.

Lähteet: muun muassa Babyhjälp.
Takaisin ylös