sterilisaatio

Sterilisaatio

Sterilisaatio

Sterilisaatio on ehkäisymenetelmä ja kirurginen toimenpide, joka voidaan tehdä sekä miehille että naisille.

Enemmistö steriloinneista tehdään Suomessa edelleen naisille, mutta sukupuolten välinen jakauma on tasaantunut huomattavasti 2000-luvun alusta.

Keskimäärin naisille tehdään tämä toimenpide hieman nuorempana kuin miehille.

Suomessa sterilisaatioon liittyy eräitä lakeja ja säädöksiä, ja toimenpiteeseen hakeutuvan tulee täyttää tiettyjä edellytyksiä, joista alempana lisää.

Itse toimenpide on miehillä pohjimmiltaan yksinkertainen: kivespussin tyvestä löytyvät siemenjohtimet katkaistaan ja näin estetään siittiöiden kulku siemennesteeseen.

Tämän toimenpiteen nimi on vasektomia. Itse siemennesteen tuotanto ei pääty sterilisaatioon. Myös hormonituotanto säilyy entisenlaisena.

Huoli vaikutuksesta seksuaaliseen haluun tai kyvyttömyyteen on turha miehen sterilisaation kohdalla. Tutkimuksissa on jopa havaittu vasektomialla olevan seksuaalista aktiivisuutta lisäävä vaikutus. Vasektomia ei myöskään aiheuta erektiovaikeuksia.

Naisen sterilisaatio

Naisen sterilisaatio voidaan tehdä kahdella eri tavalla. Pidempään käytössä olleessa menetelmässä munanjohtimet tukitaan metallista tehdyin klipsein.

Toimenpide tapahtuu nukutuksessa vatsaontelon tähystyksenä. Sairaslomaa tarvitaan tämän toimenpiteen yhteydessä tavallisesti kolmesta viiteen vuorokautta.

naisen sterilisaatio

Uudempi menetelmä naisen steriloinnissa on kohtuontelon tähystyksessä tehtävä ja pysyvän, peruuttamattoman hedelmättömyyden aiheuttava menetelmä, nimeltään Essure.

Molempiin munanjohtimiin asetetaan pieni Essure-mikroimplantti, joka noin kolmessa kuukaudessa tukkii johtimet. Tätä uudempaa menetelmää käytettäessä ei sairasloma ole tarpeen.

Kohdunpoisto nostetaan usein esiin sterilisaatiosta puhuttaessa, mutta kyseessä on aivan erilainen kirurginen operaatio.

Siinä missä sterilisaatiossa tukitaan munanjohtimet, ei poisteta kehosta mitään, kohdunpoistossa nimensä mukaisesti leikataan kohtu pois. Kohdunpoisto on lääketieteelliseltä kantilta katsottuna paljon isompi toimenpide.

Syitä sterilisaatioon

Sterilisaatio ja sen tekeminen on iso päätös, vaikkei se kaikissa tapauksissa olekaan peruuttamaton, toisin kuin usein luullaan.

Lähtökohtaisesti se on kuitenkin tarkoitettu lopulliseksi. Tietyt syyt ja tekijät ovat kuitenkin hyvin yleisiä tämän toimenpiteen taustalla.

Yksi yleisimmistä suorista syistä on tietysti se, ettei lapsia enää haluta lisää.

Tämän syyn taustalla on puolestaan useita tekijöitä. Toinen päätökseen vaikuttava yleinen syy on (etenkin äidin kohdalla) korkea ikä.

sterilisaatio-syyt

Vaikka hedelmällisyys olisikin vielä jäljellä, nousevat synnytykseen liittyvät riskit iän myötä. Samalla kasvaa huoli myös lapsen tulevaisuudesta – mikäli vanhemmat ovat iäkkäitä, jaksavatko he enää huolehtia lapsesta?

Edellytykset sterilisaatioon

Pelkkä halun ilmaisu toimenpiteeseen ryhtymiseksi ei riitä steriloinnin tekemiseen. Suomen laissa säädetään sterilisaation saamisesta.

Sen tulee aina tapahtua henkilön omasta tahdosta ja aloitteesta. Perusteellista harkintaa edellytetään toimenpiteen lopullisen luonteen vuoksi.

Toimenpiteen suorittavan lääkärin päätös riittää sterilisaation saamiseksi, mikäli toimenpidettä toivovan henkilön ikä on vähintään 30 vuotta tai kun hän on synnyttänyt kolme lasta tai kun hänellä on kolme alle 18-vuotiasta lasta.

Kahden lääkärin mielipide ja puoltava päätös tarvitaan, mikäli raskaaksi tulemisen arvioidaan aiheuttavan vaaraa hengelle tai terveydelle, tai mikäli muiden ehkäisykeinojen käytön mahdollisuuden arvioidaan olevan poikkeuksellisen huonot.

sterilisaatio-laki

Lisäksi Valviran eli Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston lupa sterilisaation tekemiseksi vaaditaan, mikäli sitä haluavan jälkeläisille arvioidaan kehittyvän vakavan vamman tai ruumiillisen vian, tai mikäli sairauden tai siihen verrattavan syyn arvioidaan heikentävän henkilön kykyä hoitaa lapsia.

Sterilointi voidaan tehdä myös, mikäli henkilö kokee kuuluvansa vastakkaiseen sukupuoleen.

Plussat ja miinukset?

Sterilisaation puolesta puhuu erityisesti se, että kyseinen menetelmä on erittäin tehokas ehkäisykeino.

Se pettää vain erittäin harvoin: naisilla noin 0,4 %:ssa tapauksista, miehillä noin 0,15 %:ssa. Lisäksi sen jälkeen ehkäisystä ei enää tarvitse stressata, koska toimenpide on kertaluontoinen.

Lopullisuus voi olla myös negatiivinen seikka, sillä sterilisaation peruminen ja purku on erittäin vaikea tai jopa mahdoton operaatio.

Katumus tapaa olla sitä yleisempää, mitä nuoremmalla iällä sterilisaatio on tehty.

On myös hyvä muistaa, ettei toimenpide missään nimessä suojaa sukupuolitaudeilta.

Lue täältä abortista

Lue täältä synnytyksen käynnistämisestä

Takaisin ylös