lapsettomuushoidot

Lapsettomuushoidot

Lapsettomuushoidot

Lapsettomuushoidot mahdollistavat monille pitkään toivomansa lapsen. Lapsettomuushoitoja ei pidä aloittaa liian aikaisin, jos spontaanin raskauden mahdollisuus voidaan vielä arvioida hyväksi. Jos nainen on alle 38-vuotias, alkaa raskaus ehkäisyn poisjättämisen jälkeen vuoden kuluessa 80-85 prosentilla pariskunnista. Tämän jälkeen vielä puolet tulee raskaaksi ilman hoitoja seuraavan vuoden kuluessa. Kannattaa kiinnittää huomiota myös hedelmällisyyttä heikentäviin tekijöihin, joista paino-ongelmat ja tupakointi ovat tärkeimmät.

Lapsettomuus koskettaa jopa 15% pariskunnista. Lapsettomuushoidot ovat erittäin tehokkaita, sillä yli 80 prosenttia hoitoon tulevista saa lopulta toivomansa lapsen. Lapsettomuushoitoon hakeutuva voi olla yhteydessä omaan terveyskeskukseen tai yksityiseen lapsettomuusklinikkaan. Hoitoon liittyvät ensitutkimukset tehdään yleensä terveyskeskuksessa tai muussa avohoidossa, jonka jälkeen pari ohjataan tarvittaessa erikoissairaanhoitoon.

Rajoituksia lapsettomuushoitoihin julkisella puolella

Julkisessa terveydenhuollossa lapsettomuushoitojen ikäraja on naisilla noin 40 vuotta. Hoitoja ei myöskään lähtökohtaisesti saa, jos parilla on jo vähintään kaksi biologista lasta tai jos osapuolille on tehty sterilisaatio. Tartuntavaarallista tautia sairastaville hoitoja voidaan tarjota vain rajallisesti.

Hoidot voidaan evätä, jos on ilmeistä, että lapselle ei voida taata turvallista kehitystä.

Hoitoon tulee päästä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa. Usein jonotusajat ovat muutaman kuukauden pituisia, mutta ne vaihtelevat eri paikkakunnilla.

Yksityisiltä klinikoilta lapsettomuushoitoja voi saada julkista terveydenhuoltoa helpommin eikä tiukkaa ikärajaa ole määritelty. Hoitoihin pääsee muutamissa viikoissa ja paria hoitaa usein koko hoitopolun ajan oma lääkäri. 

Lapsettomuushoitojen aloittaminen

Hoidot alkavat ensikäynnillä, jossa pariskunnan terveydentilat kartoitetaan ja suunnitellaan perustutkimukset. Yleensä aloitetaan siemennestenäytteestä, kuukautiskierron kartoituksella ja munatorvien aukiolotutkimuksella.

Perushoitojen jälkeen parille kerrotaan tutkimusten tulokset ja suunnitellaan niiden perusteella yksilöllinen jatkohoito. Hoito suunnitellaan lapsettomuuden syyn ja parin toiveiden mukaan.

Lapsettomuushoitoja ovat mm. ovulaation induktio, inseminaatio, IVF – Koeputkihedelmöitys, ICSI – Mikroinjektio ja PAS – pakastetun alkion siirto.

Mitä lapsettomuushoidot maksavat?

Julkisella puolella lapsettomuushoitojen hinta on edullinen. Käynneistä maksetaan poliklinikkamaksu, jonka lisäksi mahdolliset lääkkeet maksetaan itse.

Yksityisellä puolella lapsettomuushoitojen hinnat riippuvat toteutetuista hoidoista.

Lääkkeet ja toimenpiteet maksavat erikseen. Yksityisten klinikkojen hinnat eroavat toisistaan, joten hintavertailua kannattaa tehdä ennen hoitoon hakeutumista. Yksityisellä puolella hoidoista kannattaa varautua maksamaan tuhansia euroja. 

Yksityisellä puolella toteutetuista hoidoista voi hakea Kela-korvausta. Kolmesta hoitokerrasta voi saada korvauksen vähennettynä omavastuuosuudella, mikäli ehdot täyttyvät. Esimerkiksi yli 43-vuotiaille ei myönnetä Kela-korvauksia lapsettomuushoidoista.

Lääkkeiden osalta saattaa Kelan vuosiomavastuu eli lääkekatto täyttyä, jos hoitokertoja toteutetaan saman vuonna useita. Lääkekatto täyttyy usein jo yhden hoitokerran aikana. Vuonna 2018 vuosiomavastuu on 605,13 euroa. Jos vuosiomavastuusi ylittyy, sinulla on oikeus lisäkorvaukseen. Tällöin maksat loppuvuoden ajan jokaisesta korvattavasta valmisteesta 2,50 euron omavastuun.

lapsettomuushoidot laakkeet

Viisi alkion siirtoa johti kahden lapsen syntymään

Esimerkkinä eräs pariskunta teki 2011-2014 välisenä aikana yhteensä kolme IVF-hoitokierrosta Väestöliiton Lapsettomuusklinikalla. Alkion siirtoon päästiin viisi kertaa ja näistä syntyi kaksi lasta. Kulut lääkkeineen olivat noin 10 000€. Tässä tapauksessa Kelan lääkekatto täyttyi ja yhden hoitokierron osalta lääkkeistä maksettiin vain 2,50€ omavastuu.

Hintaan sisältyi yhdestä hoitokierrosta kolmen alkion pakastus. Näistä sulatuksen jälkeen päästiin kaksi kertaa alkion siirtoon ja ensimmäisestä PAS-siirrosta syntyi lapsi. Tuoresiirtoja tehtiin kolme ja näistä syntyi yksi lapsi sekä yksi siirto johti kemialliseen raskauteen. Kemiallinen tai biokemiallinen raskaus tarkoittaa raskautta, jossa hedelmöitynyt munasolu on kiinnittynyt kohtuun ja muodostanut sen verran istukkasolukkoa, että raskaustesti näyttää positiivista.

Munasoluja saatiin jokaisella hoitokerralla melko vähän. Viimeisessä raskauteen ja lapsen syntymään johtaneessa hoidossa ainoastaan kaksi, joista toinen hedelmöittyi. Laatu korvaa siis määrän.

raskaustesti lapsettomuushoito

Lapsettomuushoitojen henkiset vaikutukset

Lapsettomuushoidot voivat olla raskaita sekä fyysisesti että henkisesti. Onnistumisen odottaminen ja mahdolliset keskenmenot vaikuttavat vahvasti pariskuntaan ja aiheuttavat vahvoja tunteita. Hoitojen aikana kannattaa etsiä myös henkistä tukea, sillä hoitojen onnistumista voi joutua odottamaan useita vuosia.

Lapsettomuushoidot ja työelämä

Lääkäri voi tapauskohtaisesti kirjata lapsettomuushoidot sairauden hoidoksi. Poissaoloja varten on esitettävä työnantajalle selvitys sairaudesta tai työkyvyttömyydestä.

Lähtökohtaisesti lapsettomuushoidot ovat kuitenkin hoidettava omalla ajalla. Työnantajan kanssa kannattaa hyvissä ajoin sopia lapsettomuushoitojen aikaisista poissaoloista, työajan joustoista ja muista järjestelyistä. Vuosiloman lisäksi lapsettomuushoidoista johtuvia poissaoloja voi korvata esimerkiksi saldo- ja ylityövapailla. Myös palkattomasta vapaasta kannattaa tarvittaessa keskustella. Lähtökohta on, että työntekijä pystyy käymään lapsettomuushoidoissa mahdollisimman sujuvasti.

Lapsettomuushoidoissa käyvä työntekijä päättää kuitenkin itse, kuin laajasti hän kertoo työpaikallaan hoidoista ja lapsettomuudestaan.

Lue myös: Lapsettomuus

Lue myös : IVF – Koeputkihdelemöitys

Takaisin ylös