kriisitilanne perheessä

Kriisitilanne perheessä tapahtuu usein yllättäen

Kriisitilanne perheessä tapahtuu usein yllättäen

Lapsiperheen yllättävät kriisit liittyvät usein onnettomuuksiin, aineellisiin vahinkoihin tai tärkeiden ihmisten terveysongelmiin. Kriisitilanne perheessä koskettaa melkein jokaista perhettä jossain vaiheessa elämää.

On tärkeää, ettei lasta jätetä yksin selviytymään surusta tai traumaattisesta tapahtumasta. Tämä voi olla vaikeaa, sillä kriisi on hankala asia myös vanhemmille.

Joskus ajateltiin, että paras tapa suojella lapsia on vaieta vaikeista asioista. Tämä puhumattomuuden perinne on onneksi murtumassa, ja nykyään ymmärretään, kuinka asiat eivät unohdu vaikenemalla. Saatettiin myös ajatella, etteivät pienet lapset ymmärrä ja siten he olisivat suojassa traumatisoitumiselta. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä lapset ymmärtävät ja huomaavat asioita paljon tarkemmin kuin mitä aikuiset ajattelevat.

Tässä artikkelissa kerromme muutamista tärkeistä keinoista ja toimintatavoista, joiden avulla kriisitilanteista voi selvitä mahdollisimman hyvin.

Ole avoin ja rehellinen

Ensimmäinen askel kriisin hallinnassa on avoin ja rehellinen kommunikaatio lasten kanssa. Pienille lapsille voidaan selittää tilanteen perusasiat heidän ikätasoonsa sopivalla tavalla. Käytä yksinkertaista kieltä ja vastaa heidän kysymyksiinsä rehellisesti. Vältä liian yksityiskohtaisia selityksiä, mutta varmista, että lapsi tuntee voivansa kysyä lisää.

Luo turvallinen ympäristö

Pienet lapset tarvitsevat turvallisen ympäristön kriisin keskellä. Varmista, että kodissa säilyy rutiinit ja ennalta-arvattavuus. Lapsille voi olla lohdullista tietää, että jotkut asiat pysyvät samoina, vaikka muutokset koskisivatkin perhettä.

kriisitilanne perheessä

Auta lasta ilmaisemaan tunteitaan

Mitä pienempi lapsi, sitä enemmän hänellä on vielä opittavaa tunteiden ilmaisemisessa ja sanallistamisessa. Lapsilla erilaiset tunnetilat saattavat myös näyttäytyä eri tavoin kuin aikuisilla. Tarkkaile lasten käyttäytymistä, jotta voit saada lisätietoa vaihtelevista tunnetiloista.

Lue lisää:
Lapsen tunne-elämän kehitys on nopeaa ensimmäisinä vuosina
Tunnekirja lapsille – opeta lapselle tunteiden käsittelyä kirjojen avulla
Lasten tunnekasvatus : Älä siirrä omia tunnehaavojasi lapsen käsiteltäväksi!

Ylläpidä rutiineja

Kriisit voivat mullistaa perheen arjen, mutta on tärkeää pitää kiinni rutiineista niin pitkälle kuin mahdollista. Pienet lapset luottavat rutiineihin, ja ne voivat tarjota heille turvallisuuden tunnetta vaikeina aikoina.

Pyydä apua

Perheen ulkopuolinen tuki on korvaamatonta kriisitilanteissa. Ystävät, sukulaiset tai ammattilaiset voivat tarjota apua ja ymmärrystä. Pienille lapsille voi olla hyödyllistä tavata muita lapsia, jotka ovat kokeneet samankaltaisia tilanteita, esimerkiksi vertaistukiryhmässä.

Apua voi hakea esimeriksi MLL:n lasten ja nuorten puhelimesta numerosta 116 111 (ma-pe klo 14-20 ja la-su klo 17-20).

Hakeudu ammattiavun puoleen

Jos huomaat, että lapsesi käyttäytyminen muuttuu merkittävästi tai hän näyttää kantavan liian suurta huolitaakkaa, harkitse ammattilaisen apua. Psykologit voivat olla hyödyllisiä tukemaan lasta kriisin käsittelyssä.

Lue lisää:

Pohjoismaiden suosituimmat etunimet 2022

Yllätyspussit synttäreille – ideoita pussien sisältöön ja jakamiseen

Imetyksen hyödyt ovat moninaiset – uutta tietoa tulee jatkuvasti

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös