adoptio suomessa

Adoptio Suomessa – kuka voi adoptoida ja miten?

Adoptio Suomessa – kuka voi adoptoida ja miten?

Adoptio tarkoittaa prosessia, jossa henkilö tai pariskunta ottavat huostaansa toisen perheen biologisen lapsen ja ottavat vastuun hänen kasvatuksestaan ja hoidostaan. Adoptio Suomessa on mahdollista sekä kotimaasta tai kahdeksasta muusta maasta.

Adoptioneuvonta ja lupa adoptioon

Adoptio Suomessa edellyttää aina lakisääteistä adoptioneuvontaa. Neuvonnan avulla pyritään varmistamaan adoptiolapsen etu kaikissa tilanteissa. Adoptioneuvonta on Suomessa maksutonta.

Adoptioneuvonnassa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita:

 • vanhemmuuteen liittyvät edellytykset
 • odotukset
 • motiivit
 • taloudellinen tilanne
 • parisuhde

Adoptioon vaaditaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran adoptiolautakunnan myöntämä adoptiolupa.

Adoptioluvan saamisen edellytyksiä ovat muun muassa se, että hakijan on täytynyt saada adoptioneuvontaa ja kansainvälisissä adoptioissa hakijan tulee olla saanut kansainvälistä adoptiopalvelua. Lisäksi vaaditaan adoptiolain mukaisia edellytyksiä, joista lisää seuraavassa.

adoptioprosessin eteneminen

Adoptiolaki Suomessa

Adoptiolain tehtävänä on varmistaa lapsen etu vahvistamalla lapsen ja vanhemman suhdetta. Lähtökohtana laissa on se, että adoption tulee aina olla lapsen edun mukaista.

Adoptiolaki määrittelee muun muassa seuraavia asioita:

 • Adoptiosta ei saa maksaa korvausta.
 • Lähtökohtaisesti adoptiovanhemman tulee olla vähintään 25-vuotias ja alle 50-vuotias.
 • Lähtökohtaisesti alaikäisen adoptoitavan ja adoptiovanhemman ikäeron tulee olla vähintään 18 vuotta ja enintään 45 vuotta.
 • Vain aviopuolisot voivat adoptoida yhdessä.
 • Adoptoitavan suostumus vaaditaan, mikäli hän on vähintään 12-vuotias.
 • Adoptiota ei voida toteuttaa ilman biologisten vanhempien suostumusta, ellei lapsen etu sitä vaadi.

Lue myös: Sijaissynnytys ei ole Suomessa mahdollista — ainakaan vielä

Kansainväliset adoptiot Suomessa

Suomi on sitoutunut Haagin adoptioyleissopimukseen, ja kansainvälinen adoptiotoiminta on keskitetty kolmelle toimiluvan saaneelle adoptiopalvelunantajalle.

Suomessa toimivat adoptiopalvelunantajaa:

Kansainvälisiin adoptioihin liittyy kustannuksia, jotka liittyvät esimerkiksi asiakirjojen kääntämiseen, palvelunantajien palkkioista sekä matka- ja hallintokuluista. Kelalta on mahdollista hakea kustannuksiin adoptiotukea.

Mistä maista Suomeen voidaan adoptoida?

Suomeen voidaan adoptoida kahdeksasta maasta:

 • Etelä-Afrikka
 • Kiina
 • Thaimaa
 • Kolumbia
 • Intia
 • Filippiinit
 • Bulgaria
 • Tsekin tasavalta

Poikkeustapauksissa ulkomailta voi adoptoida myös ilman palvelunantajaa. Tällöin on usein kyse siitä, että adoptoitava on adoptiovanhemmaksi hakevan henkilön lähisukulainen tai hän on muusta syystä vakiintuneesti huolehtinut lapsen hoidosta ja kasvatuksesta.

Lue lisää:

Koululaisen läksyt – kannusta näin läksyjen ahkeraan tekemiseen

Antiikin nimiä – vanhoja roomalaisia ja kreikkalaisia nimiä

Yllätyspussit synttäreille – ideoita pussien sisältöön ja jakamiseen

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös