lapsen tunne-elämän kehittyminen

Lapsen tunne-elämän kehitys on nopeaa ensimmäisinä vuosina

Lapsen tunne-elämän kehitys on nopeaa ensimmäisinä vuosina

Tunne-elämän kehitys ottaa huimia harppauksia etenkin lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden aikana. Vanhemmasta voi tuntua, että jatkuvasti on jokin kehitysvaihe meneillään.

Tunne-elämä kehittyy luontaisen temperamentin, vuorovaikutuksen ja erilaisten kokemusten yhteisvaikutuksessa. Kaikkein tärkeintä on rakastava ja empaattinen vauvan ja taaperon hoitaminen. Niillä pääsee jo pitkälle.

Vauvan temperamentti ilmenee ensimmäisen vuoden aikana

Temperamentti tarkoittaa synnynnäistä tapaa reagoida erilaisiin asioihin.

Pikkulasten temperamentit voidaan karkeasti jakaa kolmeen päätyyppiin:

 • Helppo: ottaa uudet kokemukset vastaan iloisesti ja on perusolemukseltaa tyytyväinen
 • Suuritarpeinen: menee helposti paniikkiin, itkee herkästi, vaikea saada rauhoittumaan, ei sopeudu helposti päivärytmiin
 • Hitaasti lämpiävä: on taipuvainen seuraamaan elämää ja maailman tapahtumia passiivisesti mutta hyväksyvästi, tunnereaktiot ovat laimeita

Mikään temperamenteista ei ole toista parempi tai huonompi. Toki suuritarpeinen vauva vaatii muita enemmän huomiota, aikaa ja jaksamista, mutta suuritarpeisuus ei koskaan ole vauvan syy eikä hänen ilkeyttään.

Vauvan emotionaalinen kehitys:

 • 4-5 kk: vauva alkaa seurustella erilaisilla ilmeillä
 • 6-7 kk: reagoi hellään puheeseen ja pitää säännöllisistä rutiineista
 • 8-9 kk: ottaa kontaktia vieraisiin aikuisiin ja suhtautuu uteliaasti muihin lapsiin
 • 10-12 kk: alkaa näyttämään hellyydenosoituksia ja pitää vuorovaikutusleikeistä (esim. kurkistelu)

Näin voit tukea vauvan tunne-elämän kehitystä:

 • Anna vauvalle mahdollisuuksia seurata muiden lasten leikkejä.
 • Vauva oppii vuorovaikutuksesta, kun hän on läsnä silloin kun tapaat ihmisiä.
 • Anna vauvalle aikaa rohkaistua, jos hän vierastaa tai pelkää uusia tilanteita.
 • Kehu vauvaa ja osoita hänelle rakkautta sanoin ja teoin.

emotionaalinen kehitys

Taaperon tunne-elämän kehitys on aaltoliikettä

Taaperon tunne-elämää leimaa itsenäistyminen, heräävä kiinnostus muihin lapsiin sekä niin sanottu uhma- tai tahtoikä.

Lue lisää: Uhmaikä

Taaperon emotionaalinen kehitys:

 • 12-14 kk: itsenäistymishalu kasvaa, leikkiminen on vielä ns. rinnakkaisleikkiä
 • 15-18 kk: kiukkukohtaukset voivat olla jokapäiväisiä, jos lapsi ei saa tahtoaan lävitse
 • 19-21 kk: uhmaa ohjeita ja sääntöjä, alkaa ottaa kontaktia muihin lapsiin
 • 22-24 kk: nauttii muiden lasten seurasta

Tue näin taaperon tunne-elämän kehittymistä:

 • Älä koskaan uhkaa lasta yksin jättämisellä. Vierastamisvaiheen jälkeen lähempänä kahden vuoden ikää taaperolle tulee uudelleenlähentymisvaihe, jolloin hän tuntuu taantuvan. Karaiseminen ja ”reipastuttaminen” vain hidastavat kehitystä ja lisää turvattomuuden tunnetta.
 • Ota lapsi mukaan elämän eri toimintoihin kuten kauppareissuille, kylään, kahvilaan ja ruokailuhetkiin.
 • Luo selkeä päiväjärjestys.
 • Iloitse lapsen seurasta.
 • Näytä ja kerro, että rakastat häntä, vaikka lapsi ilmaisee myös hankalia tunteitaan. Suhtaudu muuttuviin mielialoihin ymmärtäväisesti.
 • Opeta odottamaan omaa vuoroaan ja jakamaan lelujaan.
 • Tue lapsen itsetunnon kehittymistä. Lue lisää: Lapsen itsetunto ja sen parantaminen harjoitusten avulla

Lue lisää:

Vanhemmuus ja parisuhde – kommunikaatio ja tasapaino tärkeää

Kokemuksia äidinmaidon luovuttamisesta

Lapsen aistien kehitys voi joskus häiriintyä

Positiivinen kasvatus opettaa ajattelemaan

Positiivinen kasvatus

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös