yksinhuoltajuus

Yksinhuoltajuus voi olla sekä rankkaa että antoisaa

Yksinhuoltajuus voi olla sekä rankkaa että antoisaa

Yksinhuoltajuus tarkoittaa sitä, että lapsella on ainoastaan yksi huoltaja. Vanhempi, joka ei ole lapsensa huoltaja, on menettänyt oikeutensa lasta koskevien päätösten tekemiseen. Kuitenkaan elatusvelvollisuus ei poistu huoltajuuden menettämisen yhteydessä.

Vanhempien eroaminen ei tarkoita automaattisesti yksinhuoltajuuden alkamista. Päinvastoin, sillä yleensä erotilanteissa yhteishuoltajuus jatkuu ja molemmat vanhemmat säilyvät lapsen elämässä tasavertaisina huoltajina.

Yksinhuoltajuudeen voidaan päätyä, jos:

 • vanhemmat sopivat asiasta keskenään.
 • voidaan osoittaa, ettei yhteishuoltajuus toimi eikä turvaa lapsen hoitoa.
 • lapsen isä ei ole tiedossa.
 • lapsen hankkii itsellisesti.
 • lapsen toinen vanhempi menehtyy.

Lapsiperheköyhyys on yleisempää yksinhuoltajaperheissä muihin talouksiin verrattuna. Yksinhuoltajat kokevat myös stressiä, ahdistusoireista, väsymystä ja uupumusta enemmän kuin  muut vanhemmat.

Yksinhuoltajuus voi joissain tapauksessa olla kuitenkin myös helpotus, sillä joskus on helpompaa olla yksin kuin huonossa parisuhteessa. Yksinhuoltajille on myös tarjolla apua ja tukea (näistä lisää alempana).

yksinhuoltajuus

Yksinhuoltajien määrä Suomessa

Yksinhuoltajien määrä on jatkanut tasaista kasvuaan 1990-luvulta lähtien.

Yksinhuoltajia on Suomessa lähes 130 000 (tilasto vuodelta 2021). Kaikista lapsiperheista yhden vanhemman perheitä on 23,3 prosenttia. Valtaosassa yhden vanhemman perheistä aikuinen on äiti (85 %).

Yksinhuoltajuus on erilaista kuin yhteishuoltajuus

Lapsen Maailma kirjoittaa siitä, mitkä asiat auttavat ja mitkä estävät yksinhuoltajien selviytymistä. Artikkelin tiedot perustuvat Anna-Maria Isolan, Irene Roivaisen ja Heikki Hiilamon tutkimukseen Lone mothers’ experiences of poverty in Finland – a capability approach (2022). Tutkimuksessa haastateltiin köyhyyttä kokeneita suomalaisia yksinhuoltajia.

Yksinhuoltajia auttaa:

 • Pienetkin tuet esimerkiksi lasten harrastuksia varten ja ylipäätään sosiaaliturva.
 • Yhteisöllisyys esimerkiksi naapureiden ja lasten hoitoryhmien tai koululuokkien vanhempien välillä.
 • Mahdollisuudet irrottautua välillä arjesta (katso myös: Tuetut lomat lapsiperheille)
 • Sosiaalialan ammattilaisten tuki.

Yksinhuoltajia haittaa:

 • Pelko köyhyyden siirtymisestä seuraavalle sukupolvelle, jos yksinhuoltaja on pienituloinen.
 • Rahallisten tukien hakemiseen liittyvät nöyryyttävältä tuntuvat käytännöt.
 • Kiire ja se, että kaikki arjen asiat kaatuvat yhden aikuisen harteille.

yksinhuoltajuus

Tukea ja apua yksinhuoltajille

Pienperheyhdistys ry
Valtakunnallinen kansalaisjärjestö perheille, joissa perheen arki sujuu yhden vanhemman voimin. Perheiden iloksi järjestetään retkiä, leirejä, lomia, erilaisia tapahtumia, ryhmiä ja perhekahvilatoimintaa. Lue myös vieraskirjoitus: Yhden vanhemman perhe – Pienperheyhdistys ry auttaa

Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry
Lastensuojelujärjestö, jonka tavoitteena on parantaa yhden vanhemman perheiden sosiaalista, taloudellista ja oikeudellista asemaa. Tarjoaa tukitoimintaa, tietoa ja edunvalvontaa.

Totaaliyhärit ry
YVPL:n jäsenyhdistys, joka on perustettu sellaisille yksinhuoltajille, joilla ei ole kasvatustyössä tukena toista vanhempaa tai lähisukua.

Lue lisää:

Syöpä lapsella koskettaa koko perhettä – 16-vuotias Alisa on selvinnyt syövästä jo kaksi kertaa

Satuhahmojen nimiä – mitä tulee mieleen Aladdinista, Arielista tai Simbasta?

Ryhmämatka Tallink Siljalla – Fudisturnaukseen Ruotsiin

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös