lapsen erityisherkkyys

Erityisherkkä lapsi kaipaa ymmärrystä – nämä asiat erityisherkkyydestä pitäisi jokaisen tietää

Erityisherkkä lapsi kaipaa ymmärrystä – nämä asiat erityisherkkyydestä pitäisi jokaisen tietää

Tämän Erityisherkkä lapsi kaipaa ymmärrystä -artikkelin on kirjoittanut kuvittaja ja lastenkirjailija Maria Vilja.

Erityisherkkyys koskettaa meitä kaikkia tavalla tai toisella. Vaikka ei itse olisi erityisherkkä, voi erityisherkkä lapsi tai aikuinen löytyä omasta perheestä, suvusta, työyhteisöstä, harrastuksista tai naapurustosta. Jokaisen lähipiiristä löytyy todennäköisesti erityisherkkiä ihmisiä.

Erityisherkkyys tarkoittaa sitä, että ihminen on tosi herkkä. Erityisherkän hermosto reagoi voimakkaasti ympäristön ärsykkeisiin. Jos yhteiskuntana tuntisimme herkkyyttä paremmin, voisimme paremmin. Mitä varhaisemmassa vaiheessa elämää ihminen tutustuu herkkyyteensä, sen helpompi hänen on kasvaa itseään kuunnellen ja jakaa herkkyydestään iloa myös muille. Jos taas herkkyyttä ei kohdata viisaudella, siitä voi muodostua taakka.

erityisherkkä lapsi

Mitä erityisherkkyys on?

Jonkinasteisen ymmärryksen erityisherkkyydestä olisi hyvä kuulua jokaisen vanhemman ja jokaisen kasvattajan työkalupakkiin. Näillä faktoilla pääsee hyvään alkuun.

Perustietoa erityisherkkyydestä:

 • Erityisherkkyys on yleistä, joka viides ihminen on erityisherkkä. Herkkiä on yhtä paljon kaikissa sukupuolissa. Jos sinusta tuntuu, että lapsi on herkkä, hän saattaa hyvinkin olla erityisherkkä.
 • Tutkimusten mukaan herkät lapset saavat muihin verrattuna enemmän hyötyä myönteisistä kokemuksista ja tuesta. Vastaavasti vaikeat kokemukset vaikuttavat heihin voimakkaammin. Tästä syystä herkkyyden tunnistaminen ja lapsen tukeminen varhaisessa vaiheessa on tärkeää.
 • Erityisherkkyys ei ole lääketieteellinen diagnoosi. Se on osa temperamenttia. Se voi joskus tuntua taakalta, mutta samaan aikaan se tuo elämään rikkautta ja iloa. Sosiaalisessa elämässä ja työelämässä herkkyys on hyvin hyödyllistä.
 • Herkkyys on vain yksi osa ihmisen temperamenttia. Erityisherkkä lapsi tai aikuinen voi olla introvertti tai ekstrovertti, hän voi olla seikkailunhaluinen tai varovainen. Herkkiä on kaikenlaisia.
 • Erityisherkkyyden hyviä puolia on, että herkät ovat usein sosiaalisesti tarkkanäköisiä ja empaattisia, luovia ja heillä on rikas mielikuvitus. He kokevat paljon iloa elämyksistä ja osaavat usein nauttia jokaisella aistilla.
 • Erityisherkät kokevat usein haasteeksi kuormittumisen. Herkästi reagoiva ihminen väsyy runsaista tunteista, kokemuksista, tapahtumista ja aistimuksista. Ihminen voi reagoida liiallisiin ärsykkeisiin ylivirittymällä tai uupumalla.
 • Lasten erityisherkkyyttä on joskus vaikea tunnistaa. Erityisesti ulospäinsuuntautuneiden ja vilkkaiden herkkien lasten herkkyys jää helposti huomaamatta.
 • Monen erityisherkän kuormitusreaktiot alkavat vasta kotona turvallisessa ympäristössä. Lapsi voi vaikkapa käyttäytyä mallikkaasti päiväkodissa ja romahtaa kotiin päästyään. Lapsi voi kuormittua myös hauskoista asioista ja kokemuksista, jos ne ylittävät hänen sietokykynsä.

erityisherkkä lapsi

Erityisherkän lapsen tunnistaminen

Jos epäilet, että lapsesi on erityisherkkä voit saada hyötyä netistä löytyvistä erityisherkkyystesteistä. Testit ja määritelmät ovat kuitenkin vain työkaluja, ja niihin kannattaa suhtautua avoimesti lasta liikaa lokeroimatta. Tärkeintä on ympärillä olevien aikuisten tuki sekä herkkyyttä tukeva ja voimavarakeskeinen suhtautumistapa.

Lapsen erityisherkkyydestä voivat kertoa seuraavat asiat:

 • Lapsi reagoi voimakkaasti oltuaan/ ollessaan kuormittavassa tilanteessa, vaikkapa päiväkodissa tai juhlissa.
 • Kuormitusreaktio voi olla monenlainen: vetäytymistä, ylivirittymistä, raivokohtauksia, itkuisuutta, riidanhaastamista, levottomuutta, aistiyliherkkyyttä
 • Lapsi pohtii syvällisiä kysymyksiä
 • Lapsi käyttää ikätasolleen poikkeuksellisia ilmaisuja
 • Lapsi kiinnittää huomiota yksityiskohtiin ja on hyvin tarkkaavainen
 • Lapsi on keskimääräistä herkempi aistimuksille
 • Lapsi suhtautuu empaattisesti toisiin ihmisiin
 • Lapsella on erikoisia tai voimakkaita pelkoja

näkymätön reppu

Näkymätön reppu

Lastenkirja Näkymätön reppu (Maria Vilja, Karisto, 2022) käsittelee herkkyyttä lapsentasoisesti ja antaa käsitteitä ja työkaluja kuormittumisesta puhumiseen. Näkymätön reppu-nimisiltä nettisivuilta (www.nakymatonreppu.fi) löytyy tietoa erityisherkkyydestä ja lapsista sekä materiaalia herkän lapsen tukemiseksi. Näkymätön reppu-tilin herkkyysaiheista sisältöä voi seurata myös instagramissa.

Lue lisää:

Lasten aggressiokasvatus – kiukku on ihmisen perustunne

Mielikuvitusystävä on lapselle hyvää seuraa

Lasten nimet – kattava lista erilaisista etunimistä teemoittain

 

Vieraskirjoittaja

Haluatko olla mukana kertomassa tarinasi sivustollamme? Ota yhteyttä meihin rohkeasti joko yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse info(a)lapsiarkea.com

Takaisin ylös