nimilaki suomessa

Nimilaki Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Nimilaki Suomessa ja muissa Pohjoismaissa

Nimilaki Suomessa muuttui edellisen kerran vuoden 2019 alussa. Uudessa nimilaissa mahdollistettiin yhdistelmäsukunimet myös ilman väliviivaa ja se, että molemmat avioituvat tai rekisteröityvät aviopuolisot (sekä avopuolisot tietyin ehdoin) voivat ottaa yhdistelmänimen. Myös lapselle on voitu antaa uuden nimilain myötä heti syntymän jälkeen kaksi sukunimeä. Etunimien osalta lakimuutos mahdollisti enintään neljän etunimen antamisen aiemman kolmen sijasta.

Petra Saarnisto kirjoitti Kielikelloon Pohjoismaisista henkilönnimikäytännöistä. Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä on suomalaisessa, ruotsalaisessa, norjalaisessa, tanskalaisessa ja islantilaisessa nimilaissa?

Etunimien lukumäärät

Uuden nimilain myötä sallittujen etunimien määrää lisättiin Suomessa kolmesta nimestä neljään nimeen. Islannissa sallitaan – kuten Suomessa aiemmin – enintään kolme etunimeä. Sitä vastoin Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa etunimien määrää ei ole rajattu mitenkään.

nimilaki suomessa

Erikoisten ja uusien nimien salliminen

Tanskassa ja Islannissa vanhemmat voivat etsiä lapselleen sopivaa nimeä hyväksyttyjen nimien listalta. Listan ulkopuolisista nimistä voi kuitenkin tehdä hakemuksen. Hyväksytyt uudet nimet lisätään hyväksyttyjen nimien listalle.

Muissa Pohjoismaissa ei ole valmiita nimilistoja, mutta etunimiehdotukset menevät tarvittaessa viranomaisten arvioitaviksi.

Lue myös: Uniikki nimi – lista uniikeista ja harvinaisista nimistä

Sukupuolineutraalit etunimet

Suomessa on vanhastaan ollut sukupuolineutraaleja nimiä kuten Kaino ja Rauni. Lisäksi moni uusi ja harvinainen nimi voidaan katsoa sukupuolineutraaliksi. Suomen lisäksi Norjassa ja Tanskassa pojalle ei saa antaa vakiintunutta naisennimeä eikä toisinpäin.

Tanskan etunimilistalta löytyy huima määrä kaikille sopivia etunimia sukupuolesta riippumatta. Tanskalaisvanhemmat voivat valita sukupuolineutraalin nimen jopa 1 300 eri vaihtoehdosta.

Islannissa sukupuolierottelusta luovuttiin vuonna 2019. Nykyään siis kaikki islantilaiset etunimet on sallittuja kaikille sukupuolesta riippumatta. Samanlainen käytäntö on myös Ruotsissa.

Lue myös: Sukupuolineutraalit nimet

nimilaki pohjoismaissa

Sukunimikäytännöt Pohjoismaissa

Islanti erottuu eniten muista Pohjoismaista, kun verrataan niiden sukunimikäytäntöjä.

Islannissa henkilöllä voi olla sukunimen sijasta patronyymi tai matronyymi. Islannissa jokainen lapsi saa nimensä perään patronyymin, patronyymin tai molemmat. Nämä nimet eivät koskaan periydy eikä niitä voi siirtää puolisolle. Osalla islantilaisista on oikeus käyttää sukunimeä, ja he saavat valita, käyttävätkö tätä sukunimeä  patronyymin tai matronyymin lisäksi vai sijasta. Muissa Pohjoismaissa jokaisella pitää olla sukunimi. Näissä maissa sukunimen voi muodostaa puolison ja oman nimen yhdistelmästä ja lapselle voi antaa joko toisen tai molemmat vanhempien sukunimistä.

Islannissa puolison sukunimen voi ottaa vain välinimeksi. Muissa maissa puolisot voivat ottaa yhteisen nimen.

Islannissa ei voi luoda uutta sukunimeä. Muissa Pohjoismaissa uudissukunimet ovat sallittuja tietyin rajoituksin.

Lähde: Petra Saarnisto

Lue lisää:

Luonnonmukainen synnytys on lääkkeettömyyttä ja toimenpiteettömyyttä

Lapsen sairastuminen on äidin vika (tai niin sitä ennen luultiin)

Paras lelu lapselle on tällainen!

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös