voiko lapsi olla psykopaatti

Voiko lapsi olla psykopaatti?

Voiko lapsi olla psykopaatti?

Psykopatia on pelottava asia. Vielä karmivammalta tuntuu ajatus lapsen psykopaattisista piirteistä. Voiko lapsi olla psykopaatti?

Aluksi on hyvä ymmärtää se, että psykopatian diagnosoimiseen liittyy huomattava määrä ongelmia ja epävarmuustekijöitä. Toinen asia liittyy siihen, että kukaan ei ole yksiselitteisesti psykopaatti tai ei-psykopaatti. Psykopatia on jatkumo. Se tarkoittaa sitä, että meillä jokaisella on ainakin vähän psykopaattisia piirteitä. Niin myös lapsilla.

Lasten psykopatia

Lapsille ei tulisi tehdä lainkaan psykopatiadiagnooseja, sillä lapsen aivot kehittyvät nopeasti ja väärällä diagnoosilla voi olla leimaava vaikutus. Lasten kohdalla psykopatiatyyppisissä ongelmissa olisikin syytä puhua ennemmin tunne-elämän ja käytöksen piirteistä, jotka muodostavat kehityksellisen riskin.

Lapsilla ja nuorilla voi olla sellaisia huolestuttavia käyttäytymisen muotoja, jotka voivat kadota kypsymisen myötä tai esimerkiksi silloin, jos lapsi tai nuori löytää itselleen mieluisan harrastuksen.

Mitä pienempi lapsi, sitä yleisempää on tunnekylmyys tai muu psykopatian piirteisiin liittyvä käytös. Siksi pienen lapsen kohdalla ei kannata huolestua, vaikka hän ottaisi lelun toisen kädestä tai liiskaisi julmasti leppäkertun sormiensa väliin. Lasta toki kannattaa tällöin ohjata ikätasoisesti empaattiseen ja muita huomioivaan käytökseen.

Lue lisää: Lasten aggressiokasvatus – kiukku on ihmisen perustunne

lapsen psykopatia

Lapsen tunnekylmyyden merkkejä ovat:

 • Tarkoituksellinen toisten loukkaaminen.
 • Toisten yllyttäminen kiusaamiseen.
 • Fyysinen julmuus ihmisiä ja eläimiä kohtaan. (Lue lisää: Eläinten viikko – opeta lapsi kunnioittamaan eläimiä)
 • Vaikeus tuntea syyllisyyttä.
 • Myötätunnon puuttuminen.
 • Muiden syyttäminen omista virheistä.
 • Tunteiden esittäminen manipulointitarkoituksessa.

Edellä mainitut tunnekylmyyden piirteet voivat jossain määrin ennustaa aikuisiän psykopatiaa ja rikolliseen elämään ajautumista.

Listalta voi huomata asioita, joihin meistä moni syyllistyy ainakin lievällä tasolla, ainakin joskus. Emme aina jaksa kokea myötätuntoa ja saatamme pyrkiä sälyttämään omia virheitämme muiden niskoille. Asioita on siksi aina syytä tarkastella kokonaisuutena.

Geenien ja ympäristön vaikutus psykopatian syntymiseen

Vielä ei tarkalleen tiedetä, miksi ja millaisissa tilanteissa psykopaattiset piirteet kehittyvät ja vahvistuvat. Todennäköistä on, että kyseessä on monimutkainen ja vaihteleva yhdistelmä geenien ja ympäristön yhteisvaikutusta.

Tutkimuksissa tärkeimmiksi psykopatiaan vaikuttavista tekijöistä on noussut varhainen kaltoinkohtelu ja turvattomat kiintymyssuhteet. Sitä vastoin kannustava ja lapsen mieltä ymmärtävä vanhemmuus voi vähentää tunnekylmyyden geneettisen riskin toteutumista myöhempänä psykopatiana. Siksi ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen on tärkeää.

voiko lapsi olla psykopaatti

Kun lapsi saa kasvaa turvallisissa olosuhteissa, hänen voimavaransa voivat kohdistua vuorovaikutukseen, leikkiin ja oppimiseen. Tällöin hänen ei tarvitse olla jatkuvasti valppaana tai käyttää energiaa ympäristön seuraamiseen. Turvattomassa kasvuympäristössä lapsi pyrkii sopeuttamaan omaa käytöstään vastaamaan vaarallisia olosuhteita.

Geenit vaikuttavat siihen, kuinka hyvin lapsi sietää huonoa kohtelua ja kuinka se häneen vaikuttaa. Vaikutukset kuitenkin voivat olla myös pitkäaikaisia, sillä traumakokemukset voivat pulpahtaa esille jopa vuosikymmenien kuluttua.

Myös vanhempien geneettinen psykopatiapohja voi vaikuttaa lapseen kasvatustapojen kautta. Jos vanhemmilla on vaikeuksia ymmärtää lapsen tunteita ja tarpeita, he voivat siirtää psykopatian riskiä lapsilleen. Näin ympäristön aiheuttama riski voikin olla osaksi geneettistä.

Jos taas lapsella on geneettinen psykopatiariski, hän on usein epäkiitollinen ja haastava kasvatettava. Vanhemmat voivat väsyä ja se vaikuttaa heidän vanhemmuuteensa. Näin olleen geneettinen taipumus vaikuttaa jälleen ympäristöön.

Psykopatiaan vaikuttavia tekijöitä lyhyesti:

 • Geneettinen taipumus
 • Lapsuusajan kaltoinkohtelu ja turvattomuus
 • Turvattomat kiintymyssuhteet
 • Traumaattiset kokemukset
 • Lannistavat kasvatusmenetelmät

Lähde: Jari Sinkkonen. 2021. Psykopatian monet kasvot. Duodecim.

Lue lisää:

Lastenkirjoja ystävyydestä – kirjavinkit ystävyysteemaan

Lasten nimet – kattava lista erilaisista etunimistä teemoittain

Kirppisvinkit! Lastenkirppisten ammattilaiset kertovat parhaat vinkkinsä

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös