millainen on hyvä äiti

Millainen on hyvä äiti? – äitimyytti elää vahvana

Millainen on hyvä äiti? – äitimyytti elää vahvana

Äitinä oleminen on hyvin henkilökohtainen kokemus. Sen lisäksi se on myös kulttuurillinen rakenne, joka luo monenlaisia mielikuvia, uskomuksia ja odotuksia siitä, millainen on hyvä äiti. Äitiyden odotuksia ohjaa äitimyytti, joka on historiallinen ihannekuva äitiydestä.

Millainen on äitimyytti vuonna 2021 ja miten se ilmenee äitien kokemana?

Myytillä tarkoitetaan kertomuksia, jotka toistuvat eri ympäristöissä ja jotka aiheuttavat ihmisen käyttäytymistä hallitsevia ja alitajunnasta kumpuavia lakeja. Äitimyytti tarkoittaa äidin ihannekuvaa eli sitä, millainen on hyvä äiti.

Tyypillisesti äitimyyttiin sisältyy seuraavanlaisia odotuksia:

 • Äiti rakastaa lapsiaan heti syntymästä lähtien ikuisuuteen.
 • Äitiys kypsyttää naista. Nainen ikään kuin kypsyy ja rauhoittuu lapsiasioiden pariin äidiksi tultuaan.
 • Äitiys on naisen elämäntehtävä.
 • Äidillä on vahva hoivavietti ja äiti nauttii ”pesänrakennuksesta”.
 • Äiti haluaa omistautua lapsilleen.
 • Äiti tietää aina, mikä on omalle lapselle parasta.
 • Äiti ymmärtää lasta parhaiten.
 • Äiti osaa käsitellä lapsiaan parhaiten.
 • Äiti asettaa aina lapsen edun omansa edelle.
 • Äiti pärjää ja riittää. Hän ei tarvitse muilta apua, eikä lapsi kaipaa muuta kuin äidin.
millainen on hyvä äiti
Äitien ulkonäköön liitetään erilaisia odotuksia. Esimerkiksi kaikki eivät hyväksy suuria tatuointeja.

Lisäksi voidaan löytää juuri tähän päivään liittyviä odotuksia:

 • Äidiksi on hyvä tulla riittävän nuorena, mutta ei liian nuorena, eikä varsinkaan liian vanhana.
 • Äidin pitää osata ja pystyä yhdistämään perhe ja työ.
 • Äidin pitää olla läsnä lapsilleen, mutta silti huolehtia omasta jaksamisestaan esimerkiksi hankkimalla säännöllisesti omaa aikaa. Oma aika tulee kuitenkin ”ansaita”.
 • Lapsiperhearki saa olla uuvuttavaa, rankkaa ja yksitoikkoista. Siitä saa valittaa, mutta arki pitää kuitenkin jaksaa.
 • Äidin tulee pitää huolta omasta terveydestään ja ulkonäöstään. Äitiyden ei tarvitse näkyä ulkonäöstä esimerkiksi raskauskiloina tai ”äitiponnarina”.
 • Äidin on pukeuduttava soveliaasti. Ei saa ajatella pelkkää mukavuutta pukeutumalla pieruverkkareihin ja löysiin t-paitoihin. Toisaalta myöskään liian hieno tai paljastava pukeutuminen ei ole soveliasta.

Täydellisen äitikuvan vaaliminen voi johtaa uupumukseen. Äitimyytti voi estää avun saamisen, jos äiti on esimerkiksi aggressiivinen tai uupunut. Ammattilaisetkin voivat sortua äitimyyttiin ja tulkitsevat oireet ja avunpyynnöt ohimeneväksi vaiheeksi. Siksi on tärkeää, että asiasta puhutaan ja tuodaan esiin äitiyteen liittyviä kohtuuttomia vaatimuksia. Äitiyttä ei saisi ahtaa yhteen kapeaan malliin, vaan hyväksyä monenlaiset tavat olla äiti.

Lue lisää:

Pitkät nimet – kattava lista pitkistä nimistä tytöille ja pojille

Tasa-arvoinen vanhemmuus voi toteutua monella eri tavalla

Vanhemmuuden haasteet someaikana – arvovalintoja ja täydellisen äidin kuvia

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös