kunnallisvaalit 2021

Kunnallisvaalit 2021 – Kolme äitiehdokasta tyrmää lasten harrastusten rajoittamisen koronan varjolla

Kunnallisvaalit 2021 lähestyvät – Lapsiperheiden asiat agendalla

Kunnallisvaalit 2021 järjestetään kesäkuussa. Kuntapoliitikot päättävät monista lapsiperheisiin liittyvistä asioista. Kysyimme kolmelta ehdokkaalta Helsingissä, miten he vaikuttaisivat lapsiperheiden asioihin. Kysyimme myös mielipidettä ajankohtaisiin aiheisiin, kuten lasten maskittamiseen, rokotuksiin ja rokotuspassiin. Tässä jutussa pääset tutustumaan kolmeen upeaan naiseen ja äitiin.

Terveystaloustieteen tohtori Kirsi Kautiainen

Nimi: Kirsi Kautiainen
Puolue: Kristallipuolue
Ikä: 44
Hyvinvointivalmentaja
Perhe: mies, kaksi lasta 8 v ja 10 v ja koira

Olen koko aikuiselämäni ollut voimakkaasti kiinnostunut terveydestä ja hyvinvoinnista, sillä olen joutunut paljon työstämään omia lapsuudenaikaisista traumoista johtuneita terveyshaasteitani. Alunperin ohjauduin opiskelemaan terveydenhoitajaksi, joskin pian valmistumisen jälkeen jatkoin opintoja terveystaloustieteessä aina tohtorin tutkintoon saakka ja ajauduin töihin THL:ään tutkijaksi ja myöhemmin lääketeollisuuteen. Tutkijan- ja lääketeollisuustyössä minua alkoi häiritsemään se, että painopiste oli koko ajan sairaudessa. Tämän vuoksi aloin pikkuhiljaa työn ohessa opiskelemaan funktionaalista ravitsemusta päästäkseni enemmän terveyden pariin.

Irtisanouduttuani lääketeollisuudesta muutama vuosi sitten jatkoin kouluttautumista joogaohjaajaksi Intiassa sekä Eden Energy Medicine -hoitajaksi, minkä opiskelua jatkan ulkomailla yhä edelleen. Tällä hetkellä työkseni pyöritän hoitolaani, jossa autan monenlaisia ihmisiä mm. vapautumaan stressistä ja kiputiloista sekä nukkumaan ja palautumaan paremmin. Erityisesti lasten hyvinvointi on sydäntäni lähellä, sillä heissä on maamme tulevaisuus. Lasten hyvinvointi syntyy vanhempien hyvinvoinnin kautta.

 

kirsi kautiainen
Kirsi Kautiainen, Kristallipuolue

Miksi haluat kuntapolitiikkaan?

Haluan mukaan kuntapolitiikkaan, koska koen pakottavaa tarvetta päästä vaikuttamaan asioihin, joiden en yhteiskunnassamme koe olevan hyvin. Yhteiskuntamme ei voi hyvin, koska me ihmiset emme voi hyvin. Koen, että koulutukseni ja työkokemukseni myötä minulla on paljon annettavaa meidän kaikkien hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa lapsiperheiden näkökulmasta?

  • Päiväkoti- ja kouluruoan laatuun.
  • Lasten ja nuorten oloihin kouluissa ja opistoissa pahoinvoinnin ja tätä myötä koulukiusaamisen vähentämiseksi.
  • Vanhempien mahdollisuuksiin sovittaa työ- ja perhe-elämä saumattomammin toisiinsa.
  • Pidemmällä aikajänteellä suurena tavoitteenani on edistää täydentävien hoitojen saamista samaan asemaan virallisen terveydenhuollon kanssa siten, että pääsy kokonaisvaltaiseen hoitoon mahdollistuisi kaikille tulotasosta riippumatta.

Mitä mieltä olet siitä, että Helsinki on vähentänyt kotihoidontukea viime aikoina?

Pienen lapsen paras paikka on kotona vanhemman kanssa ja sen vuoksi yhteiskunnan tulee taloudellisesti tukea lapsen kotihoitoa 3-vuotiaaksi saakka. Tuen siis sitä, että kotihoidontuen ikäraja nostetaan takaisin lapsen kolmeen ikävuoteen.

Mitä mieltä olet lasten maskittamisesta?

Tuomitsen ehdottomasti. Lasten aivojen normaalin kehittymisen ja kehon hyvinvoinnin vuoksi on ehdottoman tärkeää, että lasten annetaan hengittää vapaasti. Mielestäni maskit eivät ole ratkaisu nykytilanteeseen missään ikäluokassa, mutta kaikista vähiten lapsilla ja nuorilla.

Kannatatko pakkorokotuksia koronan osalta?

Olen luontaisen immuniteetin puolestapuhuja. Jokaisella täytyy olla vapaus valita haluaako rokotteita kehoonsa vai ei, ilman että rokottamatta jättäytymisellä on negatiivisia vaikutuksia elämään. Ehdoton ei siis pakkorokotuksille.

Kannatatko rokotuspassia?

En kannata rokotuspassia, sillä se jakaisi ihmiset kahteen eriarvoiseen ryhmään. Ihmisten täytyy voida elää tasa-arvoisina riippumatta siitä, mikä heidän näkemyksensä rokotteista on.

Mitä mieltä olet lasten harrastusten rajoittamisesta ja miten se sinusta vaikuttaa lapsiin?

Lapsille on tärkeää päästä kehittämään kykyjään harrastuksiin ja tätä myötä päästä ikäistensä joukkoon muuallakin kuin vain päiväkodissa ja koulussa. Lasten harrastuksia ei pidä missään tapauksessa rajoittaa, sillä se johtaa pahimmillaan lasten passivoitumiseen, liialliseen älylaitteilla pelaamiseen ja ikätovereistaan eristäytymiseen.

Kätilöopiskelija Alisa Leppäkoski

Nimi: Alisa Leppäkoski
Puolue: Perussuomalaiset
Ikä: 28
Kätilöopiskelija
Perhe: mies ja kolme lasta

Olen perhekeskeinen ja sosiaalinen. Harrastan lenkkeilyä ja luonnossa liikkumista.

alisa leppakoski
Alisa Leppäkoski, Perussuomalaiset

Miksi haluat kuntapolitiikkaan?

Epäoikeudenmukaiset asiat menevät minulla helposti ihon alle. Haluan toiminnallani vaikuttaa siihen, että Helsinki olisi turvallinen ja viihtyisä paikka asua niin lapsiperheille, opiskelijoille, työssäkäyville, yrittäjille kuin vanhuksille.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa lapsiperheiden näkökulmasta?

  • Minun Helsingissäni vanhemmat saavat halutessaan hoitaa lastaan kotona kuntalisän turvin aina 3-vuotiaaksi saakka.
  • Päiväkoteja kannustetaan turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen sen sijaan, että palkitaan pienimmästä mahdollisesta henkilöstömitoituksesta.
  • Koululaisten työrauha mahdollistetaan kohtuullisella opetusryhmäkoolla ja asianmukaisin, suljetuin oppimisympäristöin. Erityistä tukea tarvitsevia lapsia opetetaan omissa ryhmissään.

Mitä mieltä olet siitä, että Helsinki on vähentänyt kotihoidontukea viime aikoina?

Kotihoidontuen leikkaukset kumpuavat ideologisesta tavoitteesta lisätä varhaiskasvatuksen osallisuutta lasten keskuudessa. Samalla kuitenkin unohdetaan perheiden erilaiset tarpeet.  Perheillä tulisi olla aidot mahdollisuudet päättää ilman ulkopuolista ohjailua, mikä on heidän pienokaiselleen sopivin hoitomuoto.

Mitä mieltä olet lasten maskittamisesta?

Maskien teho koronatartuntojen ehkäisyssä on kyseenalainen. Pitkäaikaisesta käytöstä koituu sen sijaan mahdollisia haittavaikutuksia, kuten päänsärkyä, hengittämisen vaikeutumista ja iho-ongelmia. Maskit peittävät myös ilmeet ja eleet, joilla on tärkeä merkitys mm. vuorovaikutustaitojen oppimisen kannalta. Pidän tärkeänä, että lapset saavat hengittää vapaasti ja nähdä toistensa kasvot.

Kannatatko pakkorokotuksia koronan osalta?

En missään tapauksessa. Jokaisella tulee olla itsemääräämisoikeus omasta kehostaan.

Kannatatko rokotuspassia?

Rokotuspassin käyttöönotto merkitsee sitä, että rokotetuilla ihmisillä olisi etuoikeus mennä paikkoihin, johon rokottamattomat eivät pääse. Asetelma on hyvin syrjivä, enkä voi hyväksyä sitä missään tapauksessa.

Mitä mieltä olet lasten harrastusten rajoittamisesta ja miten se sinusta vaikuttaa lapsiin?

Harrastusten rajoittaminen johtaa tilanteeseen, jossa lapset liikkuvat yhä vähemmän ja käyttävät entistä enemmän aikaa älylaitteiden parissa. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa entistä useampi lapsi on ylipainoinen ja liikkuu liian vähän. Terveyden ja hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että lapset saavat harrastaa vapaasti.

Tapahtumapäällikkö ja apurahasäätiön johtaja Annika Andersson

Nimi: Annika Andersson
Puolue:Kokoomus
Ikä: 54
Tapahtuma- ja myyntipäällikkö, apurahasäätiön johtaja, lasten ja nuorten elokuvataidekasvatusta edistävän yhdistyksen puheenjohtaja, lisäksi hoidan Ronald Mc Donald Lastentalosäätiössä laskutusta kerran viikossa
Perhe: kaksi teini-ikäistä poikaa ja pieni rescue-koira

annika andersson
Annika Andersson, Kokoomus

Miksi haluat kuntapolitiikkaan?

Haluan olla mukana kuntapolitiikassa, koska minua kiinnostaa helsinkiläisten  palvelut, lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen, monimuotoiset asumisvaihtoehdot sekä kulttuuri ja tapahtumat. Olen myös luonnon ystävä ja rakastan Helsingin merellisyyttä ja haluan edistää rantojen ja lähimetsien säilymistä rakentamattomina. Haluan Helsingin olevan kannustava asuinpaikka. Meillä tulee olla tarpeeksi opiskelu- ja työpaikkoja sekä yrittäjämyönteisyyttä. Olen myös suuri matalan kynnyksen liikuntapaikkojen ystävä ja haluan Helsinkiin lisää skeittipuistoja, tekonurmijalkapallokenttiä, tekojääkenttiä ja liikuntapuistoja.

Mihin asioihin haluat vaikuttaa lapsiperheiden näkökulmasta?

Lapsiperheiden asiat ovat minulle tärkeitä. Varhaiskasvatuksen ja koulujen ryhmäkoot tulee pitää tarpeeksi pieninä, jotta tarpeellinen vuorovaikutus, varhainen puuttuminen ongelmakohtiin ja työrauha toteutuu. Perheiden tulee tarvittaessa saada ajoissa tukipalveluita, jotta lasten sijoittamista  perheen ulkopuolelle voisimme vähentää. Kaikilla lapsilla tulisi olla oikeus yhteen harrastukseen ja tämän vuoksi koulujen yhteyteen tulisi lisätä maksutonta harrastustoimintaa. Lapsiin sijoittaminen on paras sijoitus tulevaisuuteemme.

Mitä mieltä olet siitä, että Helsinki on vähentänyt kotihoidontukea viime aikoina?

En pidä siitä, että Helsinki on vähentänyt kotihoidon tukea. Mielestäni on hyvä, että perheet voivat itse valita miten he hoitavat alle 3-vuotiaat lapsensa. Useiden tutkimusten mukaan lapset hyötyvät alle 3-vuotiaina kotihoidosta ja oman vanhemman läsnäolosta. Näin varsinkin, jos Helsingillä ei ole tarjota pieniä ryhmäkokoja alle 3-vuotiaille. Ymmärrän kyllä myös paineen parantaa äitien paluuta työelämään ja opintojen ääreen. 

Mitä mieltä olet lasten maskittamisesta?

En toivo maskisuositusta alle 12-vuotiaille. Sen hyödyistä ei ole yksiselitteistä ja varmaa perustetta. Haitat ovat todennäköisesti suuremmat kuin hyödyt. Pienet lapset kärsivät eniten siitä ilmeettömyydestä, jota maskien käyttö lisää.

Kannatatko pakkorokotuksia koronan osalta?

En missään nimessä kannata pakkorokotuksia. Rokotusten tulee olla vapaaehtoisia. Niin ne ovat olleet tähänkin asti. En näe syytä miksi koronaviruksen suhteen tulisi toimia toisin.

Kannatatko rokotuspassia?

Kannatan rokotepassia siltä osin kuin sillä voidaan vaikuttaa tapahtumien ja kulttuurin avaamiseen. Mutta minusta tapahtumaan pitäisi yhtä lailla voida osallistua, jos on esittää todistus negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista. Pidän perustuslaillisesti vaikeana sitä, että ihmiset jaettaisiin kahteen ryhmään, rokotettuihin ja ei-rokotettuihin. Se, että ei ota rokotusta, ei saa johtaa syrjintään.

Mitä mieltä olet lasten harrastusten rajoittamisesta ja miten se sinusta vaikuttaa lapsiin?

Lasten harrastukset, lasten koulunkäynti ja lasten varhaiskasvatus ovat asioita joihin pitää puuttua kaikkein viimeisimmäksi tällaisen epidemian yhteydessä. Lapset tarvitsevat kaikkein eniten mahdollisimman tavallista arkea. Meillä on valitettavan paljon lapsia, joiden ainoat turvalliset aikuiset löytyvät koulusta tai harrastuksen parista. Olen erittäin huolissani niistä lapsista ja nuorista, jotka ovat tämän epidemian takia tippuneet pois harrastustoiminnasta. Liikkuminen on tärkeä tapa huolehtia hyvinvoinnista.

Kiitos kaikille vastauksista. Toivottavasti pääsette kaikki läpi hoitamaan helsinkiläisten asioita!

Lue Kunnallisvaalit 2021 aikataulusta tästä.

Lue myös Miten puhua lapsen kanssa koronasta? Ei ainakaan näin kuten Vantaalla.

Heidi Ekholm-Talas

Kirjoittaja on Lapsiarkea Median omistaja, Brand Marketing Specialist, sarjayrittäjä ja kolmen lapsen äiti. Mukana menossa viilettää Mittelspitz Otso ja Keeshond Massi. He asuvat kultaisessa kartanossa luonnon helmassa. Heidi on Taikavoimat.fi perustaja ja Lapsen Valo ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Luonto, matkailu ja elämästä nauttiminen on lähellä Heidin sydäntä. Heidin matkajutut sivustoltamme löytyy Delux-Retkiperhe matkablogista.

Ota yhteyttä: heidi@lapsiarkea.fi

Takaisin ylös