älypuhelin vauva mummo

Filosofiaa lapsille – käy filosofisia keskusteluja lasten kanssa!

Filosofiaa lapsille – käy filosofisia keskusteluja lasten kanssa!

Tuntemamme filosofian historia alkoi antiikin Kreikassa, jossa Sokrates, Platon, Aristoteles ja muut pohtivat erilaisia elämän kysymyksiä. Kuuluisten ajattelijoiden lisäksi meistä jokainen voi olla filosofi, sillä jokainen meistä ajattelee ja esittää kysymyksiä. Tässä siis annos filosofiaa lapsille!

Mitä filosofia on?

Filosofiaa ei ole vain yliopistoissa tai kirjastojen hyllyillä, vaan se on osa jokapäiväistä elämäämme. Jokainen meistä pohtii joskus elämän isoja kysymyksiä ja lapset kysyvät luonnostaan monenlaisia miksi- ja miten-kysymyksiä. Filosofia on ajattelun taitoa ja siihen tarvitaan kysymyksiä.

Filosofit ovat erimielisiä siitä, mitä filosofia itse asiassa on.

Lasten kysymykset ovat oivallinen maaperä filosofisille keskusteluille ja filosofiselle ajattelulle. Filosofiassa on tarkoitus lisätä ymmärrystä, ei niinkään tiedon määrää.

Maailman tarkastelu on mielekästä yhdessä keskustellen. Kaikki keskustelu ei kuitenkaan ole filosofista. Filosofisessa keskustelussa:

 • Annetaan tilaa erilaisille näkemyksille.
 • Kyseenalaistetaan toisten näkemyksiä.
 • Kunnioitetaan ja kuunnellaan toisia ihmisiä.
 • Osallistujat tiedostavat tietämättömyytensä.
 • Esitetään rohkeasti kysymyksiä.
 • Dialogista tai väittelevää.
 • Yritetään ymmärtää paremmin todellisuutta.

filosofiaa lapsille

Miksi filosofiaa lapsille?

Filosofisista keskusteluista on lapsille monenlaisia hyötyjä. Tutkimuksissa on todettu parantavan muun muassa seuraavanlaisia taitoja:

 • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
 • Argumenttien kriittinen arvioiminen
 • Kyvykkyys ilmaista itseä ei-kielellisesti ja muiden ei-kielellisten viestien tulkitseminen
 • Itsensä ja muiden ymmärtäminen
 • Matemaattiset taidot
 • Kyky kuunnella muita
 • Itsevarmuus puhetilanteissa
 • Empaattisuus
 • Resilienssi
 • Ryhmätyötaidot
 • Järkevien arviointien ja valintojen tekeminen
 • Taito kestää muun muassa mainontaa ja propagandaa

Filosofia voidaan nähdä erityisen tarpeelliseksi nykypäivänä, jolloin meillä on koko ajan niin paljon virikkeitä, ettemme ehdi tai malta pysähtyä ajattelemaan. Tämä koskee sekä lapsia että aikuisia. Tavoitteellisen, virikkeellisen ja aikataulutettujen harrastusten lisäksi olisi hyvä jättää aikaa pohtimiselle ja juttelulle, jolloin lapsi kehittelee ja ohjaa itse toimintaansa.

Miten filosofiaa lapsille?

Lasten kanssa voi tehdä filosofiaa suunnittelematta ja valmistelematta ihan missä tahansa tilanteissa, joissa voi jutella yhdessä. Pienten lasten kanssa kysymyksiä ei tarvitse luokitella mitenkään, vaan kaikki kysymykset ja ajatukset ovat arvokkaita ja niistä voidaan keskustella.

Kouluikäisten kanssa keskustelua voi ohjata filosofisiin aiheisiin esimerkiksi, jos keskustelu siirtyy luonnontieden puolelle. Filosofisia aiheita voivat olla esimerkiksi ystävyys, viha, ajatukset, aika, elämä, maailma, tasa-arvo, vapaus, rohkeus, viisaus ja rakkaus. Filosofinen keskustelu alkaa usein käsitteen määrittelyllä eli sillä, mitä esimerkiksi rohkeudella ja ystävyydellä tarkoitetaan.

Kysymyksiä ja aiheita filosofisiin keskusteluihin:

 • Mistä tietää, mikä on totta?
 • Voiko ajatella sellaista, mitä ei ole olemassa?
 • Mitä on köyhyys/rohkeus/rakkaus?
 • Mikä on oikein tai väärin?
 • Mikä on elämän tarkoitus?
 • Mistä tietää, että on perillä?
 • Mikä tekee minusta minut?

On olemassa erilaisia menetelmiä, joissa filosofiaa lapsille tarjotaan suunnitellusti ja systemaattisesti. Esimerkiksi teoksessa Filosofaa lapsille & nuorille Maughn Gregory esittelee P4C -menetelmän mukaisen filosofiatuokion perusrakenteen.

Filosofisia keskusteluja voi rakentaa lasten kanssa esimerkiksi seuraavaalla kaavalla:

 1. Virike, joka johdattaa aiheen ääreen. Esimerkiksi kertomus, tarina, video, näytelmä. Lista mahdollisista virikkeistä löytyy tämän oppaan lopusta liitteistä.
 2. Kirjataan ylös osallistujia mietityttäviä aiheita ja kysymyksiä.
 3. Keskustelussa osallistujat kuuntelevat toisiaan, esittävät kysymyksiä ja perustelevat näkemyksiään.
 4. Keskustelun ja pohdinnan arvioiminen.
 5. Filosofinen toiminta ja harjoittelu, kuten taide, liikunta tai ympäristön tutkiminen.

lasten filosofiset kysymykset

Esimerkkejä filosofiasta lasten kanssa

Lasten filosofista ajattelua ja argumentointitaitoja voi harjoitella erilaisten harjoitusten ja leikkien avulla. Tässä muutama esimerkki!

Etsi hyvät puolet

Harjoituksen voi tehdä kahdestaan lapsen kanssa tai pienessä ryhmässä. Toimii parhaiten viidestä ikävuodestä ylöspäin. Jokainen saa ottaa yhden kortin, josta etsitään hyviä ominaisuuksia, joita ei toisen kuvassa ole. Esimerkiksi kuvana voi olla tuoli ja aurinko. ”Aurinko lämmittää mukavasti.” ”Tuolilla voi istua.” ”Aurinko valaisee.” ”Tämä tuoli on kauniin vihreä.” ”Ilman aurinkoa ei olisi elämää.” ”Tuoli on tärkeä osa kodin sisustusta.” Ja niin edelleen.

Vertaile

Tämä harjoitus toimii jo ihan pientekin lasten kanssa ja siihen tarvitaan kasa pieniä kiviä. Ensimmäinen tehtävä on valita yksi kivi ja perustella valinta. Sen jälkeen tehtävänä on etsiä kivelle mahdollisimman samanlainen pari. Kivien ei tarvitse olla täsmälleen samanlaisia, vaan voi tarkkailla esimerkiksi painoa, väriä ja muotoa. Voidaan tarkastella, millä eri tavoilla kivet voivat olla pari ja mitä eroa pareilla on. Seuraavaksi kivet palautetaan kasaan, ja oma kivi yritetään löytää silmät suljettuina käsillä tunnustelemalla. Tälle kivelle voidaan etsiä vielä mahdollisimman erilainen pari. Lopuksi kaikki kivet voidaan jakaa isoihin ja pieniin. Missä menee pienen ja ison raja?

Lue filosofiaa lapsille

Kirjat ovat hyvä tapa tutustua filosofiaan ja erilaisiin filosofisiin aiheisiin. Marketta Pyysalon kirjoittamassa ja Carlos da Cruzin kuvittamassa (2020) Mitenniinmuka-kirjassa (kirja saatu arvostelukappaleena) hypätään seikkailuun antiikin Kreikan filosofian kautta nykypäivään. Kirjassa lähestytään filosofiaa sen historian kautta, mutta kysymykset ovat ajankohtaisia ja sellaisia, joita ihmiset ovat aina pohtineet.

Kirjan luvataan parantavan lapsen ajattelutaitoja, ymmärrystä, uskoa tulevaisuuteen ja osallisuutta maailman menosta. Uskon, että samat tavoitteet toteutuvat myös monen aikuisen kohdalla. Kirjan avulla voi oppia, että kysymykset ovat tärkeitä ja että ne ovat tienviittoja uusille poluille.

Kirjassa on paljon luettavaa, ja parhaiten se toimii kun lukee rauhassa yhden aukeaman kerrallaan ja jää juttelemaan siitä lapsen kanssa. Samalla aikuinenkin saa kerrattua perustiedot antiikin filosofeista.

Mitenniinmukakirja filosofiaa lapsille

Lisää filosofia-aiheisia kirjoja lapsille ja nuorille:

Gregory, M. 2009. Filosofiaa lapsille ja nuorille.
Kirjassa esitellään Philosophy for Children -opetusohjelma. Kirja on suunnattu opettajille, mutta siinä on paljon mielenkiintoista myös kaikille vanhemmille.

Ojanen, E. 2014. Lapsen filosofia.
Kirjassa pohditaan lasta, lapsen olemusta ja sitä, mitä voisi olla lapsen filosofia. Mitä lopulta tiedämme lapsesta ja mitä voisimme lapselta oppia? Aikuiselle, joka haluaa syventää omaa tietämystään aiheesta.

Osborne, R. & Edney, R. 2019. Filosofiaa aloittelijoille.
Kansainvälisesti tunnustettu teos, joka on kepeästä muodostaan huolimatta asiantunteva ja luotettava johdatus filosofian historiaan ja peruskysymyksiin. Sopii yläkouluikäisille ja aikuisille.

Siegmund, M. & Siegmund, A. 2019. Filosofiaa lapsille: Pyry Pesukarhu ja Karoliina Kettu. Tarinakirja lasten kanssa filosofointiin
Tarina, jossa seikkailevat Pyry Pesukarhu ja Karoliina Kettu. Tarinan lomassa on aiheeseen liittyviä filosofisia kysymyksiä, joita voi pohdiskella ja filosofoida yli 4-vuotiaiden kanssa.

Siegmud, M. & Siegmund, A. 2020. Filosofiaa lapsille: Pöllövaari Kaarlo ja Nils. Tarinakirja lapsen kanssa filosofointiin.
Kirjassa seikkailevat sankaripöllöt. Jokaisen tilanteen jälkeen esitetään kysymyksiä yhdessä lasten kanssa pohdittavaksi. Sopii yli 5-vuotiaille lapsille.

Siegmund, M. 2020. Filosofiaa lapsille: 123 parasta kysymystä filosofointiin lasten ja nuorten kanssa.
Millaisia ihmisiä sinä säälit? Miksi toiset ovat ja rikkaita ja toiset köyhiä? Onko parempi olla lapsi vai aikuinen? Kirjassa on 123 lyhyttä kysymystä ja niihin liittyvää kuvaa. Kokeilin kysymyksiä 5- ja 7-vuotiaiden lasteni kanssa ja saimme aikaiseksi muutamia hyviä keskusteluja. Kirjaa kuitenkin suositellaan yli 8-vuotiaille. Helppo tapa aloittaa keskustelu lapsen tai nuoren kanssa!

Lähteet:
Opas ajatteluun – filosofiaa lasten kanssa
Filo ry – filosofiaa lapsille, nuorille ja yhteisöille

Lue lisää:

Suomalaisvanhemmat ovat maailman uupuneimpien joukossa

Lasten satukirjoja, jotka vievät toisiin maailmoihin

Nettiturvallisuus ja lapsille sopimaton materiaali – psykologin vinkit

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös