lapsen itsetunto

Lapsen itsetunto ja sen parantaminen harjoitusten avulla

Lapsen itsetunto ja sen parantaminen harjoitusten avulla

Tässä Lapsen itsetunto -artikkelissa esitellään arvostelukappaleena saatu kirja.

Lapsen itsetunto vaikuttaa siihen, miten hän uskoo pystyvänsä erilaisiin asioihin, mitä hän haluaa ja osaa, mitä hän uskoo voivansa oppia ja käsitykseen siitä, miten hyvä ja tärkeä hän on. Itsetunto on kykyä luottaa itseensä, pitää itsestään ja arvostaa itseään. Siihen liittyy myös kyky nähdä elämän tärkeys ja ainutkertaisuus sekä kyky arvostaa muita ihmisiä.

Miten lapsen itsetunto kehittyy?

Itsetunnon kehittymisen hyvä perusta syntyy jo vauvaiässä, jos vauva saa hyväksyntää katsekontaktilla, ilmeillä, kosketuksilla ja myönteisillä äänenpainoilla. Myös muu hoiva ja perustarpeista huolehtiminen synnyttävät lapselle luottavaisen olon ja kokemuksen siitä, että hänestä pidetään huolta.

Tärkeitä kehitysvaiheita itsetunnon kehittymiselle ovat muutaman vuoden iässä tapahtuva tahtovaihe sekä nuoruus ja teini-ikä. Itsetunto kehittyy kuitenkin koko elämän ajan.

Lapsen läheisillä ihmisillä on suunnaton vaikutus lapsen itsetuntoon. Vanhemmat, kasvattavat, opettajat, valmentajat ja muut aikuiset voivat vaikuttaa lapsen itsetuntoon vahvistavasti tai murentavasti.

lapsen itsetunto

Lapsen itsetuntoa vahvistaa:

 • Aidot kohtaamiset lapsen kanssa. Kohtaa lapsi juuri sellaisena kuin hän on ja näytä hyväksyntäsi.
 • Lapsen kuunteleminen. Yritä saada lapsen kanssa joka päivä rauhallinen hetki, jolloin voitte jutella ilman häiriötekijöitä. Älä pakota puhumaan, mutta kuuntele, kun lapsi haluaa sinulle kertoa jotakin. Kuunteleminen on tärkeämpää kuin neuvojen antaminen.
 • Lapsen lähellä pitäminen. Kosketukset ja halaukset tuottavat kehollista viestiä siitä, että lapsi on hyväksytty ja toivottu.
 • Lapsen hyväksyminen juuri sellaisena kuin hän on. Se ei tarkoita sitä, että pitäisi sietää mitä tahansa käytöstä, vaan että lapsi saa olla luonteeltaan sellainen kuin on.
 • Myönteisen palautteen antaminen. Huomaa hyvä lapsessa ja kerro se hänelle. Aina ei tarvitse edes sanoja, vaan ilmeet ja eleet riittävät.
 • Virheiden salliminen. Anna lapsen kokeilla ja yrittää ilman, että hänen tarvitsee pelätä olevansa tuhma tai toimivansa väärin. Ole turvallinen, lohduttava, rakastava, kannustava ja hellä.
 • Usko ja luottamus. Älä epäile lasta. Luota lapseen ja siihen, että hän pärjää.
 • Kaikkien tunteiden salliminen. Lue lisää tunnetaidoista.
 • Pettymysten hyväksyminen. Älä turhaan suojaa lasta pakollisilta pettymyksiltä, sillä ne kuuluvat elämään. Lapsen itsetunto voi kehittyä epätodenmukaiseksi, jos hän saa toteuttaa täydellisesti mielihalujaan ilman rajoja. Pettymyksiä ei kuitenkaan tarvitse varta vasten järjestää, eikä niiden määrä saa olla suhteettoman suuri.
 • Oma esimerkki. Näytä lapselle esimerkkiä siitä, että kaikki ihmiset saavat olla erilaisia ja että kaikki ovat arvokkaita. Puhu hyväksyvästi erilaisista ihmisistä ja eri elämäntyylejä toteuttavista ihmisistä.

Lapsen itsetuntia heikentää:

 • Henkinen ja fyysinen väkivalta.
 • Vanhempien mielenterveysongelmat kuten alkoholismi, masennus ja psykoottisuus.
 • Aikuisten oma heikko itsetunto ja toimintamalli muiden ihmisten väheksymisestä ja haukkumisesta.
 • Lapsen vertaileminen toisiin lapsiin. Älä vertaa lasta toisiin vaan mieluummin siihen, miten lapsi on itse kehittynyt.

lapsen itsetunto

Miksi itsetunto on niin tärkeä?

Lapsen itsetunto vaikuttaa ennustavana toimintamallina siihen, miten hän pyrkii toteuttamaan itseään. Jos lapsi arvelee, ettei pysty ja osaa, hän yleensä myös toimii niin. Jos lapsi uskoo ja luottaa itseensä, hän uskaltaa yrittää ja kokeilla, eivätkä epäonnistumiset muserra häntä.

Hyvä itsetunto suojaa lasta muun muassa terveysvalinnoissa ja itsesuojelussa. Jos lapsi ei koe olevansa arvokas ja tärkeä, ei hän välitä, vaikka alkoholi tuhoaisi hänen terveyttään, kunhan saa hyväksyntää kaveriporukassa. Huono itsetuntoa voi ajaa myös vaarallisiin ja harkitsemattomiin tekoihin. Lapsen itsetunto vaikuttaa siihen, kuinka johdateltavissa hän on.

Muita hyvän itsetunnon hyötyjä:

 • Auttaa arvostamaan elämää ja tuo elämäniloa.
 • Vähentää tarvetta todistella omaa tärkeyttään muille.
 • Auttaa suhtautumaan toiveikkaasti tulevaisuuteen.
 • Auttaa keskittymään omiin tavoitteisiin.
 • Auttaa luomaan kestäviä ihmissuhteita.
 • Antaa luvan olla oma itsensä.

lapsen itsetunto

Kirjoista apua itsetunnon harjoittamiseen

Lue lapsen kanssa Ympyräisten kirjaa Suuri kirja vahvuuksista. Kirjassa on kymmenen tarinaa luonteenvahvuuksista: toisista huolta pitäminen, kiitollisuus, kaiken kauniin arvostaminen, hassuttelu, innokkuus uuden oppimiseen, harkitsevaisuus, riitojen sopiminen, uteliaisuus, kekseliäisyys ja tunteiden näyttäminen.

Kirjassa on jokaisesta vahvuudesta 5-10 minuutin mittainen tarina, jonka jälkeen esitellään lyhyesti tarinassa esiintynyttä vahvuutta ja tarkastellaan sitä monelta eri kantilta. Esimerkiksi muista huolehtiminen on tärkeä taito, joka tekee onnelliseksi. Samalla on kuitenkin huolehdittava myös omasta jaksamisesta. On myös muistettava, että aikuisten tehtävä on huolehtia lapsista, mutta lapsetkin voivat olla huomaavaisia ja auttaa toisia.

Kirjasta löytyy myös kysymyksiä, jotka auttavat huomaamaan, miten vahvuus näkyy lapsessa. Millä tavalla sinä pidät huolta itsestäsi? Mieti kolme hyvää tekoa, jotka voit tehdä muiden puolesta tänään! Kuka sinusta huolehtii?

ympyäriset suuri kirja vahvuuksista

Täytä lapsen kanssa Minä osaan ja onnistun -kirja, joka on suunniteltu 4-10-vuotiaille lapsille. Sen avulla voi kiinnittää huomiota lapsen osaamiseen, onnistumiseen ja arjessa tapahtuviin hyviin asioihin. Harjoitukset vahvistavat lapsen itsetuntoa ja myönteistä minäkuvaa.

Harjoituksia lapsen itsetunnon vahvistamiseen

Itsetunnon kannalta on tärkeää, että lapsi oppii tunnetaitoja ja tunteiden hallintaa. Lisätietoa ja harjoituksia näistä aiheista löydät täältä: Tunteiden hallinta ja Tunnetaidot.

Kokeile antaa lapselle ikätasoon sopivia tehtäviä, joista hän voi ottaa vastuun. Mieti esimerkiksi jokin kotityö, jota lapsi ei vielä osaa, mutta jonka tiedät hänen oppivan. Älä lannistu, vaikka lapsi ei heti innoistuisi ideasta. Onnistuminen ja tunne hyödyllisyydestä parantavat itsetuntoa.

Järjestä lapselle aarrejahti tai jokin muu vastaava leikki. Aarteena toimii kannellinen rasia, jonka sisällä on peili. Kerro lapselle, että aarrerasiassa on maailman tärkein ja kallisarvoisin asia. Kun lapsi kurkistaa rasiaan, hän näkee oman kuvansa. Keskustele aiheesta lapsen kanssa kerro, kuinka tärkeä hän on sinulle.

Askartele lapsen kanssa tähti, johon kirjoitatte taitoja, joita lapsi jo hallitsee. Taidot voivat olla hyvinkin pieniä, kuten ulkovaatteiden pukeminen, leikkiminen, r-kirjaimen sanominen ja vessassa käynti. Keskity niihin taitoihin, jotka lapsella jo on, ei niihin, joita hän ei vielä osaa. Tähti voi toimia kunniakirjana, joka asetetaan seinälle näkyvään paikkaan.

Pyydä lasta ottamaan kuvia hänelle tärkeistä asioista ja tee kuvista kollaasi. Keskustele lapsen kanssa siitä, miksi mikäkin asia tuntuu tärkeältä. Harjoitus auttaa lasta huomaamaan hyvät ja tärkeät asiat elämässään.

Anna lapselle pallohieronta. Käytä esimerkiksi tennis- ja sählypalloa, jota pyörittelet rauhassa lapsen keholla.

Lue lisää:

Hyvä vanhemmuus – mitä se on ja mitä se vaatii?

Lasten kasvatus – voiko siinä onnistua?

Positiivinen kasvatus opettaa ajattelemaan

Lapsen oppiminen ei vaadi pakottamista

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös