erityislapsen vanhemmuus

Erityislapsen vanhemmuus ja tarinoita erityisille lapsille

Erityislapsen vanhemmuus ja tarinoita erityisille lapsille

Tässä Erityislapsen vanhemmuus -artikkelissa on esitelty kirjoja, jotka on saatu arvostelukappaleina Kirjapajalta, Otavalta ja TerapiaLammelta.

Erityislapsella tarkoitetaan lasta, jolla on erityisen tuen tarve esimerkiksi sairauden tai kehitysvamman vuoksi. Erityislapsen vanhemmuus on jokaisessa perheessä erilaista. Jokainen erityinen lapsi, hänen elinympäristönsä ja läheiset ihmiset muodostavat oman uniikin kokonaisuutensa.

Erityislapsiperheiden ensitietosivuilta löydät muun muassa tukea, vinkkejä ja vertaistukea.

Esittelen seuraavaksi kirjoja, jotka voivat tuoda uusia näkökulmia ja vertaistukea erityislasten perheisiin.

Ulla Anttila: Erityislapsen vanhempana (2020), Kirjapaja

erityislapsen vanhempana ulla anttila

Ulla Anttila on kehitysvammaisen aikuisen tyttären äiti, sosiaalipsykologi, kognitiivinen lyhytterapeutti, sotatieteiden tohtori ja ratkaisukeskeisen psykoterapian opiskelija. Erityislapsen vanhempana -kirjan näkökulma on erityislasten vanhempien voimavarojen vahvistamisessa. Aihe on tärkeä, sillä vanhempien jaksaminen helpottaa koko perheen arkea.

Anttilan mukaan tärkeimmät erityislapsen vanhempien voimavarat muodostuvat parisuhteesta, vertaistuesta, keskusteluavusta, vahvuuksien tunnistamisesta, työelämän joustosta, unesta, liikunnasta, omasta ajasta, oppimisesta ja hyväksymisestä. Tärkeä voimavara on myös rakkaus lapseen ja lapsen kehittyminen. Erityislapsi ei ole taakka.

Kirjassa käsitellään vanhempien voimavarojen lisäksi sitä, mitä erityislapsella ymmärretään ja miksi yhteiskunnallisen ja henkilökohtaisen ulottuvuuden ymmärtäminen on tärkeää. Anttila kuvaa myös oman elämänsä muuttumista erityislapsen vanhemmaksi tultuaan. Lisäksi kirjasta saa kattavan kuvan siitä, millaisia haasteita ja tapahtumia erityislapsen vanhemmuudessa tapahtuu elämänkaaren eri vaiheissa kuten lapsen aloittaessa koulun tai hänen aikuistuessa.

Kirja sisältää valtavan määrän tietoa ja se on tärkeä tuki ihan jokaiselle erityislapsen vanhemmalle. Tiedon ja näkökulmien lisäksi pohdittavaksi-osiot haastavat lukijaa miettimään omaa elämäänsä. Kirjallisuusviitteistä on myös helppo etsiä lisää tietoa tärkeistä aiheista.

Mia Malmi & Anja Reponen: Leijonatarinoita erityisille lapsille (2020), Otava

erityislapsen vanhemmuus

Leijonatarinoita erityisille lapsille kertoo 50 tarinaa ihmisistä, jotka ovat jollakin tapaa erilaisia ja jotka ovat saaneet kuulla sen ympäristöstään. Tarinoissa on ihmisiä Suomesta ja muualta maailmasta 1800-luvulta tähän päivään. He kaikki ovat vaikeuksistaan huolimatta onnistuneet saavuttamaan jotain itselle ja yhteiskunnalle merkittävää.

Kirjasta paljastuu muun muassa se, että Agatha Christie ei osannut kirjoittaa, Frida Kahlo kärsi poliosta ja vakavan auto-onnettomuuden aiheuttamista vammoista, Justin Timberlakella on OCD ja ADD, Lionel Messillä kasvuhäiriö ja niin edelleen. Lisäksi löytyy monia esimerkkejä tunnetuista henkilöistä, joilla on lukihäiriö, änkytys, ADHD, asperger tai autismi.

Mieleen jäi erityisesti minulle ennestään tuntemattoman Helen Kellerin tarina. Helen menetti alle 2-vuotiaana rajun aivokuumeen takia puhe-, kuulo- ja näkökykynsä. Silti hän oppi vuosien varrella lukemaan kuudella eri kielellä, valmistui humanististen tieteiden kandidaatiksi ja kirjoitti usein artikkelien lisäksi toistakymmentä kirjaa.

Tai Jessica Cox, joka syntyi ilman käsiä. Hänestä tuli lentäjä, joka ohjaa lentokonetta jaloillaan.

Kirja toimii muun muassa vertaistukena erityislasten vanhemmille sekä erityisille lapsille, nuorille ja aikuisille itselleen. Vaikka itse ei kokisi itseään erityiseksi tai erilaiseksi, kirja tarjoaa silti inspiraatiota ja mielenkiintoista tietoa erilaisista ihmisistä ja heidän taustoistaan.

Hanna Lampi & Satu Mali & Marika Tynnilä: Toivon poika (2019)

erityislapsen vanhemmuus
Toivon pojan lisäksi Hanna Lampi on kirjoittanut Nean päivän, josta voi lukea tarkemmin Tunnekirja lapsille -artikkelista.

Toivon poika on tarina Toivosta ja Pojasta. Kertojaäänenä toimii Toivo, joka on Pojan avustuskoira. Kirjasta ei suoraan selviä, millä tavalla Poika on erityinen, mutta TerapiaLammen blogipostaus avaa asiaa hieman enemmän ja ilmenee, että Toivo on autismikoira. Kirja kertoo todellisesta Strandbergin perheestä ja kirja on tehty yhteistyössä perheen kanssa. Tuloksena on realistinen kuvaus erityislapsen perheen arkipäivästä.

Kirja ei keskity diagnooseihin tai kovin tarkasti Pojan haasteisiin vaan pääosassa on Toivon ja Pojan suhde. Toivo auttaa Poikaa selviytymään pienen koululaisen arkipäivän elämästä eli leikistä, koulusta ja läksyistä, ehkä kaverisuhteistakin. Toivolla on tärkeä tehtävä Pojan tukemisessa, rohkaisemisessa ja rauhoittamisessa.

Kirja on mielenkiintoista luettavaa myös ulkopuolisen silmin ja auttaa ymmärtämään erilaisuutta. Monia lapsia varmasti myös kiinnostaa koiran rooli ja lapsen kanssa voi pohtia esimerkiksi sitä, missä eri tehtävissä koirat voivat toimia ja miten eläimet ylipäätään vaikuttavat ihmisten elämään.

Lukijamme saavat TerapiaLammen verkkokaupasta 20 prosentin alennuksen koodilla ERITYISET. Jokaisesta myydystä Toivon Poika -kirjasta lahjoitetaan kaksi euroa Autismikoira ry:lle.

Lue lisää:

Erityislapsi tuo elämään haastetta

Eläinten viikko – opeta lapsi kunnioittamaan eläimiä

Yle: 12 tarinaa erityisarjesta

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös