tunteiden hallinta

Tunteiden hallinta on tärkeä taito

Tunteiden hallinta on tärkeä taito

Tässä Tunteiden hallinta -artikkelissa on käytetty lähteenä Raisa Cacciatoren ja Erja Korteniemi-Poikelan kirjaa Sisu, tahto, itsetunto (2019), josta on saatu arvostelukappale Minerva Kustannus Oy:lta.

Jokaiselle vanhemmalle ovat tuttuja tilanteet, jolloin lapsi kiljuu ja tahtoo jotain koko ajan. Aina ei ole helppoa olla hyväksyvä ja järkevä aikuinen, vaan aikuisellekin tulee kiukun, ärtymyksen, suuttumuksen ja turhautumisen tunteita. Tunteiden hallinta voi olla vaikeaa sekä aikuiselle että lapselle.

Lue lisää: Tunteiden käsittelyä voi harjoitella myös tunnekirjojen avulla.

Uhma ja oma tahto kuuluvat kehitykseen

Kaikki tunteet kuuluivat elämään. Uhman, tahdon ja suuttumuksen tunteita tarvitaan ja niiden kanssa voi tulla toimeen. Erityisen voimakkaina nämä tunteet ilmenevät lapsilla ja nuorilla sen takia, että he vasta harjoittelevat niiden ilmaisua ja hallintaa. Nämä vaikeasti hallittavat tunteet vievät kehitystä eteenpäin kohti rohkeutta, puoliensa pitämistä, joustavuutta, elämän hallintaa ja itsenäistymistä.

Lapsen tunnekuohuihin kannattaa suhtautua opetteluna ja osana tavallista kehitystä. Mitä pienempi lapsi, sitä alkeellisemmin hän ilmaiseen itseään. Kasvaessaan hän oppii ilmaisemaan itseään uusilla ja paremmilla tavoilla. Parhaiten lapsi oppii vanhempien näyttämästä mallista.

Tärkeää on muistaa, että tunteita ei saa kieltää. Kiukku on todellinen tunne, joka ei katoa sitä kieltämällä tai estämällä. Kaikki tunteet ovat sallittuja, vaikka tunteeseen liittyviä tekoja ja käyttäytymismalleja voi harjoitella. Suru, kiukku ja harmitus ovat sallittuja tunteita ja ja niitä voi ilmaista esimerkiksi puhumalla ja itkemällä. Sen sijaan lyöminen, huutaminen ja tavaroiden rikkominen eivät ole hyväksyttäviä tapoja ilmaista tunteita.

tunteiden hallinta
Lapsi tarvitsee tukea tunteiden hallinnan opettelussa. 

Tunteiden hallinta ja voima hyötykäyttöön

Vanhemman esimerkin ja tuen avulla lapsi löytää tunteiden taustalla vaikuttavat syyt ja tunteiden hallinta helpottuu. Vanhempi voi auttaa lasta hyväksymällä, kuuntelemalla ja arvostamalla lapsen tunteita.

Kun suuttumuksen ja muiden tunteiden hallinta ovat kunnossa, lapsi saa siitä voimaa ja varmuutta. Se on myös väkivallan ja masennuksen ennaltaehkäisyä sekä itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamista.

Jos taas lapsi ei opi tunteiden hallintaa eikä hän saa siihen hyviä käyttäytymismalleja, hän ei välttämättä opi pitämään puoliaan eikä koe olevansa tärkeä. Jos lapsi ei saa kotona sanoa ”ei” erilaisille asioille, hän ei sitä osaa sanoa myöskään aikuisena. Hän ei sano omaa mielipidettään eikä hänellä ole voimaa puolustautua. Jos tunteiden hallinta on jäänyt lapsena huonoksi, ihminen ei myöhemmin siedä tunteita eikä pärjää niiden kanssa. Hän ei koe olevansa muiden kanssa samanarvoinen ja jokainen vastoinkäyminen tuntuu ylitsepääsemättömältä.

Jos vanhempi itse on saanut ankaran, tunteita kieltävän, väheksyvän ja välttelevän kasvatuksen, on vajavaisia tunnetaitoja mahdollista opetella myös aikuisena. Kaikille on mahdollista opetella tunteiden sanoittamista sekä kuuntelevaa, myötätuntoista ja kannustavaa vanhemmuutta. Opettelu vaatii kuitenkin työtä ja taistelua omasta lapsuudesta kumpuavia tunteita ja malleja vastaan.

tunteiden hallinta
Älä jätä lasta yksin selviytymään vaikeiden tunteiden kanssa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikkeen tarvitsisi heti puuttua ja etteikö lapselle voisi antaa myös tilaa.

Muistilista tunteiden hallinnan opetteluun

  1. Hyväksy kaikki tunteet niin itsellä kuin lapsella.
  2. Tunteiden hyväksyminen ei tarkoita sitä, että kaikki mahdolliset teot sallitaan.
  3. Lapsi ei opi tunteiden hallintaa käskyttämällä vaan opettamalla ja esimerkkiä näyttämällä.
  4. Oppiminen lähtee pienistä asioista. Kaikkea ei tarvitse heti osata.
  5. Kova kuri ja rankaisut heikentävät tunnetaitoja.
  6. Mitä suurempi vaikeus lapsella on hallita tunteita, sitä enemmän hän tarvitsee sinnikkyyttä, intoa, apuja, taitoja ja tukea. Harmillisen usein hän saa tällöin vain ankarampaa kohtelua.
  7. Tunnetaitojen avulla kiukun voi kääntää voimavaraksi.
  8. Tunnetaitojen harjoittelu alkaa aivan pienten lasten kanssa ja jatkuu pitkälle nuoruuteen saakka.
  9. Muista opetella itsekin tunteiden hallintaa, jos taidoissa tuntuu olevan puutteita. Suhtaudu omiin tunteisiin hyväksyvästi, tutkivasti ja uteliaisuudella.
  10. Pysy lapsen rinnalla vaikeina hetkinä. Anna tunteille aikaa.

sisu tahto itsetunto

Lue lisää:

Äitiys ei ole kilpailu – suoritatko elämää muille?

Kiukkuinen lapsi – onko sinunkin lapsesi toiminut joskus näin?

Lapsen kaverisynttärit – Kalliit lahjat tuovat paineita

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös