apgarin pisteet

Apgarin pisteet arvioivat vastasyntyneen – mitä kävi kaksi pistettä saaneelle vauvalle?

Apgarin pisteet arvioivat vastasyntyneen – mitä kävi kaksi pistettä saaneelle vauvalle?

Apgarin pisteet annetaan vauvalle yhden minuutin ja viiden minuutin iässä. Jos minuutin iässä lapsi saa alle seitsemän pistettä, pisteet annetaan myös kymmenen minuutin iässä ja tarvittaessa sen jälkeenkin. Pisteytys on ollut käytössä Suomessa jo lähes 6o vuotta vuodesta 1962 lähtien.

Pisteitä käytetään hyödyksi vauvan voinnin seurannassa syntymän jälkeen. Se myös helpottaa ja yhtenäistää synnytystä hoitaneen henkikunnan toimintaa. Vähäiset apgarin pisteet kertovat ongelmista syntymähetkellä. Ne eivät kuitenkaan sanele lapsen tulevaisuutta eikä niihin kannata suhtautua liian vakavasti.

Apgarin pisteet muodostuvat viidestä eri osa-alueesta, joista jokaisesta voi saada enintään kaksi pistettä. Näin ollen täyden apgarin pisteet ovat kymmenen. Enemmistö vastasyntyneistä saa pistetä kahdeksasta yhdeksään. Huonokuntoisuuden rajana pidetään kuutta pistettä, mutta sen alle jää vain harva vauva. Kolme tai alle kolme pistettä kertoo jo vauvan kriittisestä tilasta. Huonor Apgarin pisteet ovat tilastollisesti yhteydessä CP-vamman, epilepsian, kehitysvamman ja aistivamman riskiin.

apgarin pisteet
Kuvan vauva sai Apgarin pisteistä 2 / 7 / 8. Hän sai 40 minuuttia lisähappea ja vietti ensimmäiset kahdeksan tuntia lastenosastolla ennen kuin pääsi äidin vierihoitoon. Tässä kuvassa on jo kaikki hyvin, ja vauva on nykyään terve 4-vuotias.

Apgarin pisteitä annetaan sydämen sykkeestä, hengityksestä, lihastonuksesta, ärtyvyydestä ja väristä.

Sydämen sykkeestä eli sydänfrekvenssistä vauva saa nolla pistettä, jos todettavaa sydämen toimintaa ei ole. Yhden pisteen saa jos sydän lyö alle sata kertaa minuutissa. Täydet kaksi pistettä saa jos syke on yli sata.

Hengityksestä vauva ei saa pisteitä, jos hän ei omin voimin hengitä. Yhden pisteen saa hengitysyrityksistä ja vaimeasta itkusta. Täydet pisteet saa voimakkaasta itkusta.

Vauva jää nollille lihastonuspisteytyksessä, jos hän on arviointihetkellä veltto. Yksi piste irtoaa, jos vauvan raajat kouristelevat muutamia kertoja. Täydet pisteet saa jos vauvat liikkuu aktiivisesti raajat koukistettuina.

Ärtyvyydestä vauva ei saa pisteitä, jos hän ei reagoi mitenkään käsittelyyn. Yhden pisteen saa irvistelystä ja kaksi pistettä yskimisestä tai aivastamisesta.

Vauvalta arvioidaan myös hänen väriään. Yleensä alatiesynnytyksessä muutoin täydet pisteet saanut vauva menettää pisteen tässä kohtaa ennen kuin tilanne korjaantuu. Nolla pistettä saa sinisestä ja kalpeasta väristä. Yhden pisteen saa jos vartalo on punakka mutta raajat siniset. Täydet kaksi pistettä saa jos vauva on kauttaaltaan punakka.

Lue lisää:

Synnytystarinoita – Pitkä ensisynnytys

Lapsivuodeaika – äiti tarvitsee aikaa palautumiseen

Jälkisupistukset – helpota supistuskipua näin

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös