miten selvitä uskottomuudesta2

Miten selvitä uskottomuudesta?

Miten selvitä uskottomuudesta?

Miten selvitä uskottomuudesta – onko se mahdollista? Ensin on hyvä miettiä, miten itse määrittelee uskottomuuden. Parisuhteessa uskottomuus on keskinäisen sopimuksen vastainen seksuaalinen suhde, joka ihmisellä on kolmanteen henkilöön. Uskottomuus on usein emotionaalisen ongelman emotionaalinen ratkaisuyritys. Uskottomuudella usein haetaan jotain. Se voi monella olla pakokeino tai –yritys. Uskottomuuden motiivina voi myös olla kosto. Uskottomuus on aina kiintymyssuhde trauma.

On hyvä tiedostaa, että omilta vanhemmiltaan lapsena opitut käyttäytymismallit, kuten väistelyn ja salaisuuksien mallit voivat periytyä. Uskottomuus voi myös liittyä pelon, pettymyksen ja tyhjyyden tunteisiin.

miten selvitä uskottomuudesta2

 

Uskottomuudesta tunteiden työstämiseen

Uskottomuuden paljastuttua käsitys itsestään ja parisuhteesta voi mennä rikki. Turvallisuuden tunne voi mennä rikki. Usein tuntuu, että putoaa tyhjyyteen. Uskottomuus on aina trauma. On normaalia tuntea vihaa ja häpeää. Loukattu osapuoli tarvitsee aikaa kootakseen käsityksensä parisuhteesta ja puolisosta uudelle pohjalle. Tätä tulee kunnioittaa. Monesti pari tai yksilö tarvitsevat terapeuttista apua. Kriisin jälkeen toivon luominen on tärkeää. Anteeksianto vie aikaa. ”Vanhasta” liitosta voi etsiä ankkureita.

 

”Usein petetylle on tärkeää saada tarkat tiedot tapahtumista ja rinnakaissuhteen loppumisesta. Loukattu osapuoli tarvitsee usein paljon kuuntelua, tukea ja ymmärrystä sekä vastauksia ja niiden toistoa.”

 

Aikaisemmat traumat voivat hidastaa petetyn selviytymismatkaa. Ensimmäiseksi parin tulee yhdessä määritellä mitä pari haluaa. Pari yhdessä kertoo tarinan – miksi tämä tapahtui meille ja miten me päätimme silti jatkaa yhdessä. Luottamuksen palautuminen vie aikaa. On normaalia, että tuntee epävarmuutta ja epäilyksiä. Avoin ilmapiiri ja tunteiden sekä tarpeiden sanoittaminen on tärkeää. Alkuun omia tarpeitaan voi olla hankala tunnistaa.

Kun petetty osapuoli pystyy tunnistamaan ja hyväksymään omat syvimmät tunteensa, mitä uskottomuus aiheutti, on pari valmis työskentelemään suhteen hyväksi. Vastuunottaminen omista teostaan ja loukatun osapuolen tuskan ymmärtäminen lisää tunneyhteyttä parin välillä.

Parin tulee selvittää mitä haluavat muuttaa suhteessaan. Jälleenrakennus vaihe tapahtuu joko yhdessä tai erikseen. Puolisoilla tulee olla motivaatiota ja voimavaroja tähän. Ennuste parisuhteelle on hyvä, jos kriisi auttaa puolisoita kohtaamaan omat haasteensa.Voit lukea lisää tunneyhteyden ja kosketuksen tärkeydestä parisuhteessa täältä.

Anteeksianto

Anteeksiannon aika on vasta, kun pari on matkalla kohti uutta läheisyyttä. Myös eroaville anteeksianto on tärkeää. Anteeksipyytäjän on ymmärrettävä petetyn tuska. Anteeksiantamista helpottaa usein se, että toinen on aidosti osoittanut katumusta. Anteeksiantaminen ei tarkoita tapahtuman hyväksymistä.

 

”Anteeksianto vaatii uskallusta käsitellä torjuttuja tunteita.”

 

Vastuunottaminen omista teosta on tärkeää. Anteeksipyytäminen ja asettuminen loukatun osapuolen asemaan auttaa ymmärtämään loukatun tuskaa. Monille terapiasta on apua omien tunteiden tunnistamiseen, jäsentelyyn ja läpi elämiseen.

Tunteiden käsittely turvallisessa ympäristössä on aina tärkeää. Jos ihminen rakentaa koko turvallisuuden tunteensa kumppanin varaan, uskottomuuskriisistä voi olla vaikea päästä yli. Oman erillisyyden rakentaminen omaan minuuteen lisää omaa turvallisuuden tunnetta.

Lue lisää

http://www.vaestoliitto.fi/parisuhde/tietoa_parisuhteesta/parisuhteen_kriisit/uskottomuus/

Saija Sundström

Auktorisoitu seksuaalineuvoja. Seksuaaliterapeutti.
Pohjakoulutukseltani olen terveydenhoitaja AMK
www.seksuaalineuvojasaijasundstrom.fi

Seksuaalineuvontaa ja -terapiaa. Yksilö- ja parivastaanotto Porvoossa.

Takaisin ylös