testamentti lapsiperheessa

Asianajaja kertoo miksi testamentti lapsiperheessä kannattaa olla

Asianajaja kertoo miksi testamentti lapsiperheessä kannattaa olla

Olin Lapsimessuilla huhtikuussa ja oli erikoista huomata, kuinka harvalla tuoreella vanhemmalla on testamentti laadittuna tai edes harkinnan alla. Moni ehkä ajattelee testamentin laatimisen olevan kallista. Artikkelin lopussa on linkki, josta saat tilattua kätevän Testamentti-paketin hintaan 97€.

Kävin monen monta mielenkiintoista keskustelua ja eräs tuore äiti esitti mielenkiintoisen kysymyksen: ”Mistä tiedän tarvitsenko testamenttia?”.

Tarvitseeko testamentti lapsiperheessä aina pistää kuntoon?

Milloin et tarvitse testamenttia?

Tätä keskustelua testamentin laatimisen tarpeellisuudesta/tarpeettomuudesta olen käynyt aikaisemminkin juuri nuorempien henkilöiden kanssa ja hyvin yksinkertaisesti vastaus kysymykseen on: Et tarvitse testamenttia, jos et omista mitään omaisuutta, et ole sellaista perintönä tai lahjana saamassa, etkä tule omaisuutta kerryttämään elinaikanasi. Eli jos ei ole omaisuutta, ei ole mitään testamentattavaakaan.

Tässä onkin erityisen tärkeä ymmärtää, että myös velkainen omaisuus on omaisuutta!

Huomioitavia tilanteita

Kaikissa muissa tapauksissa testamentti on siis tarpeen, jo yksin sen vuoksi, että saajien aviopuolisoiden avio- ja perintöoikeus saadaan sillä poissuljettua. Ja vain testamentilla voit turvata haluamasi henkilöiden aseman tai määrätä tietyn omaisuuserän (kuten suvun kesämökin) saajasta.

Jos itse olet testamentin laatimista harkinnut, mutta et ole kokenut sitä tarpeelliseksi, kannattaa huomioida seuraavat tilanteet ja niistä aiheutuvat seuraamukset.

1. Yhteinen koti

Jos olet parisuhteessa ja omistat puolisosi kanssa asunnon, kannattaa miettiä miten puolisosi asemalle käy kuoltuasi. Jos hän haluaa jäädä asuntoon asumaan, voi lakimääräistä lesken elinikäistä asumisoikeutta vahvistaa testamentilla.

Kannattaa myös huomioida, että mikäli rahavaroja pesässä ei ole, joutuuko/pystyykö puoliso maksamaan muut perilliset ulos saadakseen omaisuuden yksinomistukseensa ja siten oikeuden päättää sen kohtalosta. Jos puoliso ei pysty maksamaan muita ulos edes lainalla, voi puolison asemaa vahvistaa hallintaoikeudella omistusoikeuden sijaan.

Tällöin tulee myös huomioida omistusoikeuden saajien asema. Pystyvätkö saajat, jotka saattavat olla alaikäisiä, maksamaan perintöverot ja mahdolliset lainanlyhennykset omaisuudesta, jota eivät voi myydä hallintaoikeudesta johtuen?

Mieti siis haluatko turvata puolison aseman yhteisen kodin osalta ja mitä tästä seuraa omistusoikeuden saajalle.

Huom. Jos testamenttia ei ole, voi aviopuoliso silti pidättää lain mukanaan tuoman elinikäisen asumisoikeuden asuntoon, jolloin omistusoikeuden saajina ovat lapset. Tätä ei voi testamentilla estää eikä tästä oikeudesta voi ennakkoon luopua, mutta kaikkien saajien asemaa, oikeuksia ja velvollisuuksia voi testamentilla tarkentaa.

Testamentti lapsiperheessä tuo turvaa ja selkiyttää asioita

lapsiperheen testamentti

2. Alaikäiset lapset

Alaikäisten ollessa kuolinpesän osakkaina, tulee pesälle auttamattomasti lisäkuluja ja byrokratiaa yksinkertaistenkin asioiden hoitamisesta. Usein mielletäänkin virheellisesti, että kannattaa antaa omaisuutta alaikäiselle saajalle esimerkiksi verohyödyn vuoksi. Käytännössä pelkkä verohyödyn tavoittelu aiheuttaa suurempaa harmia kuin mitä tavoiteltu hyöty oli.

Vastaani on tullut monen monta tilannetta, jossa verohyödyn vuoksi alaikäiselle aikanaan testamentattu omaisuus on täysin rapistunut, kun vanhemmat lapsen edunvalvojina eivät ole olleet kiinnostuneet sen hoitamisesta tai eivät ole kyenneet vastaamaan kiinteistöstä aiheutuneista kuluista.

Usein hyvänä nyrkkisääntönä on, että mitä nuorempi pariskunta ja mitä nuoremmat yhteiset lapset saajilla on, sitä parempi saattaa olla antaa leskelle mahdollisimman laajat oikeudet, esimerkiksi koko omaisuus täydellä omistusoikeudella. Tällöin hänen tarvitsee vain maksaa lapset pois pesän omaisuudella, pesän ulkopuolisella varallisuudella (esim. laina) tai osuutena johonkin omaisuuteen (yhteisomistus tiettyyn omaisuuteen). Täyden perintöosan sijaan maksettavaksi tulee siis vain lakiosa, joka on puolet perintöosasta. Muutoin, jos testamenttia ei ole ja puoliso haluaa täyden päätäntävallan omaisuuteen, tulee hänen maksaa lapsille heidän täydet perintöosansa.

Selkeintä on aina antaa alaikäisille rahavaroja mielummin kuin muuta, vaikeasti realisoitavaa tai maistraatin myyntilupaa edellyttävää omaisuutta. Jos itselläsi ei ole rahavaroja, josta testamentata rahavaroja, voi testamentinsaajan velvoittaa saantonsa ehdoksi maksamaan alaikäisille saajille heidän osuutensa nimenomaan rahassa. Muutoin asia on testamentinsaajan päätettävissä, mistä omaisuudesta hän osuudet maksaa.

3. Avoliitto

Avopuolisoilla ei ole lähimainkaan samanlaisia oikeuksia kuolintapauksessa kuin aviopuolisoilla, joten avopuolison aseman turvaaminen on erityisen tärkeä tehdä testamentilla, jos se on itsellesi tärkeätä.

Perillisasemassa ovat tällöin lakimääräiset perilliset, joihin ei siis kuulu avopuoliso. Avopuolisolla ei myöskään ole oikeutta vedota elinikäiseen asumisoikeuteen. Suurin turva, jonka hän saattaa saada, on korkeintaan kahden vuoden oikeus jäädä asuntoon asumaan, joka sekin on harkinnanvarainen oikeus ja ratkaistaan tapauskohtaisesti.

Yhteisomistuksessa olevan asunnon tai muun omaisuuden osalta ei liene suurempia ongelmia, mutta jos omistajana on yksin vainaja, on ensisijaisen tärkeätä harkita tarvetta avopuolison aseman vahvistamiseksi testamentilla.

testamentti haaparille

4. Uusperheet

Uusperheiden tilanteet edellyttävätkin jo käytännössä aina kunnon perintösuunnittelua, jossa huomioidaan myös avioehdon merkitys ja sisältö lopputulokseen. Toivottuna lopputuloksena voi olla ex-puolisoiden poissulkeminen, puolison aseman vahvistaminen, lasten aseman vahvistaminen tai omaisuuden suvussa säilymisen varmistamisen.

Uusperheiden asiakirjoja ei pitäisi milloinkaan lähteä itse laatimaan, jos ei täysin ymmärrä mitä laaditun asiakirjan sisällöstä todellisuudessa saajilleen seuraa. Jokaisen uusperheen tausta on niin erilainen ja vaihteleva, ettei yhtä kaiken kattavaa ratkaisua ole olemassa. Lopputulokseen vaikuttavat niin puolisoiden väliset varallisuuserot ja ikäerot kuin välit omiin lapsiin, puolison lapsiin ja ex-puolisoihinkin.

Testamentti lapsiperheessä vähentää erimielisyyksiä tulevaisuudessa

Voinko laatia itse testamentin?

Voit hyvin laatia testamentin itse, jos tiedät mitä haluat lopputulokselta. Selvitä mitä asioita sisällössä tulee omassa tapauksessasi huomioida, mitä testamentista aiheutuu käytännössä saajilleen (verot, omaisuuden hoitaminen jatkossa, omaisuuteen kohdistuvat kulut, riitaisuutta aiheuttavat omaisuuserät ja perilliset/muut saajat, ym.) ja noudatat muotovaatimuksia.

Tämä kaikki kuulostaa monimutkaisemmalta kuin aina onkaan. Usein riittää, että varmistat joltakin asiaan perehtyneeltä tarkoitukseesi sopivan testamentin sisällön ja laadit itse asiakirjan. Muista kuitenkin aina, että mitä enemmän asioita yrität sisällyttää testamenttiin, sitä todennäköisemmäksi muodostuu tarve antaa koko tehtävä juristin hoidettavaksi. Jos laadit testamenttisi siis itse, niin keskity yhden tai kahden asian varmistamiseen äläkä yritä kattaa jokaista mahdollista tilannetta.

Ennen kaikkea käytä maalaisjärkeä siinä, missä haluat säästää. Parin sadan säästö sellaisen testamentin laatimisesta, josta aiheutuu kuolinpesälle ja saajille tarpeettomasti tuhansien eurojen kulut, valtava määrä mielipahaa, stressiä ja vaivaa, ei ehkä loppupeleissä ollutkaan järkevää.

Tilaa tästä edullinen Testamentti-paketti hintaan 97€

Kirjoittaja Sanna Svahn
Asianajotoimisto Svahn Oy
Mannerheimintie 12 B, 5. krs, 00100 Helsinki
+358 (0)9 251 66 244
Kotisivut
Facebook

Lue myös Parisuhde + Vauva = Kukoistava parisuhde

Vieraskirjoittaja

Haluatko olla mukana kertomassa tarinasi sivustollamme? Ota yhteyttä meihin rohkeasti joko yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse info(a)lapsiarkea.com

Takaisin ylös