Lastentarhanopettajien palkkaus on saatava viipymättä kuntoon

Lastentarhanopettajien palkkaus on saatava viipymättä kuntoon

Lastentarhanopettajien palkkaus nousi maanantaina otsikkoihin, kun Yle kertoi pääkaupunkiseudun kuntien sopineen keskenään, ettei palkoilla kilpailla. Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila ja Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen myönsivät palkkakartellin.

Lastentarhanopettajista on pulaa koko maassa. Monia lastentarhanopettajien virkoja hoitaa henkilö, joilla ei ole työhönsä kelpoisuutta. Pääkaupunkiseudulla kuntien välisellä sopimuksella lastentarhanopettajien palkka on päätetty pitää 2300 eurossa. Myös muualla Suomessa lastentarhanopettajien palkka on alle 2400 eurossa.

Palkkauksen lisäksi ongelmana on se, että uusia lastentarhanopettajia koulutetaan aivan liian vähän. ”Lastentarhanopettajia koulutetaan aivan liian vähän. Kaikki valmistuvat työllistyvät heti. Nyt on ministeriössä herätty tähän tosissaan ja rahaa yliopistollisen lastentarhaopettajakoulutuksen aloituspaikkoihin on myönnetty – seuraavan neljän vuoden aikana tulee 1 000 lastentarhanopettajan lisäys. Tilanne helpottunee silloin, mutta myös palkkaus on saatava kuntoon”, sanoo Lastentarhaopettajaliiton puheenjohtaja Anitta Pakanen.

lastentarhanopettajien palkkaus

Palkankorotus lastentarhanopettajille

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vaatii nyt lastentarhanopettajille samaa palkkaa kuin peruskoulunopettajille. Tämä tarkoittaisi palkkoihin lähes tuhannen euron korotusta.

OAJ:n työmarkkina-asiamies Kristiina Johanssonin mukaan lastentarhanopettajien palkka olisi työn vaativuuden kannalta oltava sama kuin peruskoulunopettajilla. Pienten lasten opettaminen on yhtä vaativaa kuin peruskoulun tai lukion oppilaiden opettaminen. Suomessa vallitsee hierarkia, jossa palkkaa saa sitä enemmän, mitä vanhempi on oppilas.

Laadukas varhaiskasvatus toisi tulevaisuudessa säästöjä

Nykypäivän päiväkodit eivät ole lasten säilytyspaikkoja, vaan niissä annetaan lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Varhaiskasvatukseen panostaminen on kuin laittaisi rahaa pankkiin.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tulokset näkyvät vasta monien vuosien päästä. Päättäjien pitäisi uskaltaa tehdä kauaskantoisia päätöksiä, eikä ajatella vain meneillä olevaa hallituskautta.

OAJ:n mukaan laadukas varhaiskasvatus on tuottavaa. Se on perusta, jolle lapsen hyvinvointi, kehitys ja oppimispolku rakentuvat. Kansainväliset tutkimukset todistavat kiistatta pedagogisen varhaiskasvatuksen merkityksen lapsen oppimisille ja kehitykselle.

Varhaiskasvatus ehkäisee lapsen oppimisvaikeuksia ja korjaa varhain jo syntyneitä ongelmia. Se ehkäisee myös syrjäytymistä ja on avainasemassa lapsen sosiaalisten taitojen kehittäjänä. Tutkimusten mukaan laadukas varhaiskasvatus hyödyttää enemmän kuin mikään muu kasvatus ja koulutus.

Jotta OAJ:n mainitsemia hyötyjä saavutetaan, täytyy varhaiskasvatuksen olla laadukasta. Päiväkodeissa täytyy työskennellä tarpeeksi pedagogisen koulutuksen saaneita lastentarhanopettajia.

Ryhmäkokojen täytyy olla kohtuullisia, jotta suunnitelmallista pedagogiikkaa ylipäätään voidaan toteuttaa. Liian suurissa ryhmissä lasten keskittyminen ja jaksaminen heikkenevät ja rauhattomuus lisääntyy. Kun lapsia on paljon, menee turhan suuri osa aika perustoimintoihin kuten pukemiseen, pesemiseen ja vessakäynteihin.

Lue myös:

Päivähoitomaksuihin tuntuva alennus – Uudet päivähoitomaksut 2018

Doula: ihmiset uskovat sokeasti terveydenhoitojärjestelmäämme

Ihana kunnallinen päiväkoti Susanna

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös