pisa

Voihan Pisa! Suomi menee alas ja Viro ylös, miksi?

Voihan Pisa! Suomi menee alas ja Viro ylös, miksi?

Pisa-tulokset ovat puhuttaneet Suomessa sen jälkeen kun saimme vuosina 2000 ja 2003 huippuhyvät tulokset. Valitettavasti vuodesta 2006 lähtien tulokset ja sijoitukset ovat heikentyneet. Nyt jopa niin paljon, että esimerkiksi Viro on noussut Pisa-tuloksissa Suomen rinnalle ja ohikin. Mitä on tapahtunut?

pisa

Talouden kasvu ja asenneilmapiiri vaikuttavat Pisa-tuloksiin

Seura-lehti arvioi, että syyt Viron kiriin löytyvät koululaitoksen ulkopuolelta. Seuran haastattelema Kasvatustieteen emeritusprofessori Jarkko Hautamäki Helsingin yliopistosta arvioi taustalla vaikuttavan sen, että Viron talous on ollut vahvassa kasvussa viimeiset kymmenen vuotta. Ilmiö on ollut nähtävissä myös muun muassa Kiinan, Hong Kongin ja Korean Pisa-tuloksissa. Kansallisen talouden kasvu synnyttää yleistä optimismia, joka voi vaikuttaa positiivisesti myös koulusuorituksiin. Hautamäki yhdistää Viron Pisa-nousun myös nuorten elämän näköalan, yritteliäisyyden ja työllisyysasteen paranemiseen. Myös virolaisten tulotaso on noussut. Kaikki tämä vaikuttaa kouluelämään ja oppimistuloksiin.

Hautamäellä on selitys myös Suomen laskeviin Pisa-tuloksiin. Hän arvioi yleisen asenneilmapiirin Suomessa vaikuttaneen siihen, etteivät oppilaat välttämättä tunne Pisa-tutkimukseen vastaamisesta olevan itselle välitöntä henkilökohtaista hyötyä. Vaikka Suomessa ymmärretään, että koulutus kannattaa, niin silti nuoret saattavat miettiä onko koulutuksesta hyötyä kun työelämä on hyvin epävarma yt-neuvotteluineen ja irtisanomisineen.

pisa

Tyttöjen ja poikien osaamisessa suuret erot Suomessa

Huolestuttava piirre Pisa-tutkimuksen tuloksissa on se, että Suomessa erot tyttöjen ja poikien välillä ovat suuremmat kuin missään muussa maassa.

”Tulokset vahvistavat valitettavasti myös viime vuosien keskeisimpiä huolenaiheita. Tyttöjen ja poikien välinen suoritusero ei missään muussa maassa ollut yhtä suuri kuin Suomessa, vaikka tytöt suoriutuivat poikia paremmin poikkeuksetta kaikkialla”, raportissa kerrotaan.

Helsingin Sanomien haastattelema Helsingin yliopiston kasvatustieteen dosentti, tutkimuskoordinaattori Mari-Pauliina Vainikainen huomauttaa, etteivät pojat ole tyhmempiä kuin tytöt. Erot osaamisessa johtuvat poikien heikommasta motivaatiosta ja siitä, etteivät he sitoudu tehtäviin ja koulunkäyntiin. He ovat myös yliedustettuna joukossa, joka ei hakeudu peruskoulun jälkeen mihinkään jatkokoulutukseen.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa, ettei ole yhtä syytä, miksi tytöt pärjäävät poikia paremmin. Yhdeksi selitykseksi on tarjottu sitä, kuinka suorituksia arvioidaan kouluissa. Tutkimusten mukaan poikia motivoi erityisesti välittömästi kokeen tai suorituksen jälkeen annettu palaute. Tyttöjen motivaatio taas kumpuaa pitkäjänteisemmästä suorituksesta ja esimerkiksi siitä, että puolivuosittain jaetaan arvosanat koulutodistuksissa. Heinosen mielestä sukupuolten väliset erot osaamisessa tulee ottaa vakavasti ja että asiasta tarvitaan tarkempia tutkimuksia.

Lue lisää:

Tutkijat sanovat: Älykkyys peritään äidiltä

Lasten äänisadut testissä

Lasten ruokavalio – Tunnista kompastuskivet

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös