vakavan sairauden vakuutus lapselle

Vakavan sairauden vakuutus lapselle – Mielenrauhaa vanhemmille

Vakavan sairauden vakuutus lapselle – Mielenrauhaa vanhemmille

Seuraavan Vakavan sairauden vakuuus lapselle – Mielenrauhaa vanhemmille  -artikkelin mahdollistaa yhteistyömme LähiTapiolan kanssa

Raskauden aikana moni vanhemmista ottaa lapsivakuutuksen. Syntyvälle lapselle voi hakea varausvakuutusta, kun ultraäänitutkimus raskausviikon 10 jälkeen on tehty, ja viimeistään kaksi kuukautta ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Lisäturvaa lapselle voi hakea syntymän jälkeen. Vakavan sairauden vakuutus lapselle tuo mielenrauhaa vanhemmille. LähiTapiola haluaa elämänturvayhtiönä pitää huolta asiakkaistaan ja tarjota mahdollisimman kattavia vakuutuspalveluita elämän eri tilanteisiin.

Taloudellinen turva mahdollistaa keskittymisen lapseen sairauden kohdatessa

Vakuutus tuo lapsiperheille turvaa tilanteissa, joita kukaan ei toivo tai usko kohdalleen osuvan. Vakuutus sopii perheille, jotka haluavat täydentää yhteiskunnan tarjoamaa turvaa ja haluavat varmistaa perheen toimeentulon jos lapsella todetaan vakava sairaus. Vakuutus tarjoaa perheelle merkittävän taloudellisen turvan vaikeassa tilanteessa, tarjoten samalla mahdollisuuden olla perheen pienimmän lähellä. Lisäksi vakuutus turvaa myös lapsen tulevaisuutta, johon lapsen vakava sairastuminen usein vaikuttaa. Tällöin tarvitaan taloudellinen turvaverkko myös lapselle itselleen.

Lapsen vakavan sairauden vakuutukseen sisältyy seuraavat vakuutusturva valitun suuruisina:

–       Päiväraha lapsen sairaalassaoloajalta ja sen jälkeiseltä sairausajalta.

–       Kertakorvaus ehdoissa määritellystä vakavasta diagnoosista.

–       Korvaus pysyvästä haitasta, mikäli lapselle aiheutuu sairaudesta tai vammasta pysyvää haittaa.

–       Kuolemantapauskorvaus

Yllämainittujen lisäksi asiakkaalla on käytettävissään myös TerveysHelppi-palvelu.

vakavan sairauden vakuutus lapselle

Päivärahavakuutus

Vakuutuksesta korvataan päivärahaa kun lapsi joutuu sairauden tai vamman vuoksi sairaalahoitoon yhtäjaksoisesti vähintään 12 tunniksi. Lisäksi päivärahaa maksetaan korvattavan sairaalahoidon jälkeiseltä lapsen kotihoidon ajalta. Päiväraha maksetaan vanhemmalle. Päivärahan suuruus on bruttona 55 euroa päivässä.

Vakavan sairauden vakuutus lapselle tuo mielenrauhaa ja taloudellista turvaa vanhemmille.

Vakavan diagnoosin vakuutus

Lapselle maksetaan kertakorvaus kun hänellä diagnosoidaan vakuutusehdoissa määritelty vakava sairaus. Korvauksen määrä sovitaan vakuutusta tehtäessä ja se on ilmoitettu vakuutuskirjassa. Diagnoosikorvaukseen oikeuttavia sairauksia ja vammoja ovat:

–        Vakava aivovamma tai aivoverenkierron sairaus

–        Lastenreuma

–        Vähintään toisen asteen palovamma jonka laajuus on vähintään 9 prosenttia kehon pinta-alasta

–        Syöpä

–        Crohnin tauti tai haavainen paksusuolentulehdus

–        Aivokasvain

–        MS-tauti

–        SLE-tauti

Pysyvän haitan vakuutus

Lapselle maksetaan pysyvän haitan korvaus mikäli hänelle aiheutuu sairaudesta tai vammasta pysyvä lääketieteellinen haitta. Haitta-asteen suuruus arvioidaan työtapaturma- ja ammattitautilakiin perustuvan haittaluokituspäätöksen perusteella ja korvaus on haitta-asteen suuruinen osuus valitusta vakuutusmäärästä. Lisäksi vakuutusehdoissa on tiettyjä rajoitetusti korvattavia sairauksia. Pysyvän haitan korvaus maksetaan lapselle. Pysyvän haitan korvausta on mahdollista saada myös muista sairauksista/vammoista kuin mistä vakuutuksen perusteella maksetaan vakavan diagnoosin kertakorvaus.

Kuolemanvaravakuutus

Vakuutukseen sisältyy lisäksi henkivakuutuskorvaus lapsen kuolemantapauksesta. Kuolemanvaravakuutuksen korvaussumma on 15 000 euroa.

Esimerkkejä korvaustapauksista löytyy vakuutuksen tuoteselosteesta.

Vakuutus voidaan myöntää heti syntymän jälkeen ja sitä on haettava viimeistään sen vuoden aikana kun lapsi täyttää 15 vuotta. Vakuutus on voimassa 18-vuotiaaksi asti. Vakuutuksen myöntö perustuu terveysselvitykseen. Lapsen vakavan sairauden turvan korvausmäärät vaikuttavat hintaan (katso hintataulukko alta)

vakavan sairauden vakuutus lapselle

Lue myös lapsivakuutus kokemuksia – Ilman vakuutusta en uskaltaisi olla

Tässä Vähennä turhia lääkärikäyntejä lapsen kanssa – TerveysHelppi kokemuksia

Asiantuntijana artikkelissa Heini Hirvonen LähiTapiolasta

vakavan sairauden vakuutus lapselle

 

 

Lapsiarkea Media

Lapsiarkea Mediassa meillä on useita sisällöntuottajia, joista osa toimii freelancer-periaatteella.

Pyrimme aina tuomaan sinulle mielenkiintoista tietoa lapsiarkeen liittyen.

Takaisin ylös