hypnosynnytys

Hypnosynnytys – hippien hommaa vai järkeenkäypää valmistautumista vauvan synnytykseen?

Hypnosynnytys – hippien hommaa vai järkeenkäypää valmistautumista vauvan syntymään?

Synnytys on yksi elämän suurimmista merkkitapahtumista. Se on lapsen syntymäjuhla, jonka vaikutukset kantautuvat pitkälle sekä lapsen että koko perheen elämässä. Hypnosynnytys auttaa tekemään siitä entistä erityisemmän.

Hypnosynnytysvalmennuksen tavoite on tehdä tästä syntymäjuhlasta mahdollisimman onnellinen.

Hypnosynnytys ja oikeastaan ihan hypnosynnytyssaalto rantautui Suomeen keväällä 2015, kun Suomeen koulutettiin 13 uutta hypnosynnytysvalmentajaa. Sen jälkeen hypnosynnytys-ilmiö on herättänyt kummastusta, kiinnostusta ja ihastusta.

Hypnosynnytyksessä ei ole kyse tiedottomana toisen vallassa synnyttämisestä – päinvastoin!

Hypnosynnytysvalmennuksessa tarkastellaan synnytystä ensisijaisesti perheen kokemuksena ja synnyttävät perheet nähdään oman hoitonsa aktiivisina toimijoina.

Hypnosynnytysvalmennukseen kuuluu tietopuolista ohjausta sekä käytännön harjoituksia, joiden myötä luottamuksen tunne omaan kehoon ja synnytyskumppaniin vahvistuu.

Syvärentoutuminen apuna synnytyksessä

Hypnosynnytys-termi (eng. HypnoBirthing) tulee USA:sta metodin kehittäjä Marie Monganilta ja tarkoittaa sitä, että odottavat äidit ja isät opastetaan käyttämään syvärentoutumista apuna synnytykseen valmistautumisessa ja synnytyksessä.

Syvärentoutusharjoittelulla opetellaan saavuttamaan rauhallinen, syvä rentouden ja keskittyneisuuden tila, jota hyödynnetään synnytyksen hetkellä.

Kun synnyttäjä on rento, synnytyshormonit toimivat optimaalisella tavalla ja synnytys sujuu helpommin.

Kyky rentoutua ja hengittää tehokkaasti auttavat äitiä ja vauvaa jaksamaan paremmin synnytyksen aikana ja sen jälkeen.

Tyypillisimmin syvärentoutusharjoittelu synnytysvalmennuksessa tarkoittaa ohjaajan ääneen lukemia rentoutusharjoituksia. Rentoutusharjoittelua jatketaan kotona mm. rentoutusäänitettä kuuntelemalla.

Lisäksi kursseilla opetetaan omaa mieltä vahvistavien voimalauseiden eli affirmaatioiden sekä positiivisten mielikuvien käyttöä.

Nämä tekniikat vaikuttavat tehokkaasti alitajunnan tasolla saakka ja siksi valmennus on syvälle luotaavampaa kuin pelkkä tietopuolinen valmennus.

Hypnosynnytysvalmennuksen sisällöt

Hypnosynnytysvalmennus keskittyy luonnollisiin menetelmiin, jotka tekevät synnytyksestä mahdollisimman lempeän kokemuksen äidille ja vauvalle: läpi käydään muun muassa rentoutus- ja hengitystekniikat, kehon valmistelu synnytykseen, kumppanin/tukihenkilön rooli synnytyksessä sekä lempeä (kehon ohjaama) ponnistustekniikka.

Hypnosynnytysvalmennus

Valmennuksessa käydään tarkasti normaalin synnytyksen etenemisen vaiheet ja tunnusmerkit. Lisäksi täysimittaisessa valmennuksessa käsitellään vauvan syntymän jälkeistä aikaa, vastasyntyneen hoivaamista ja imetystä.

Miksi hypnosynnytys?

Synnytys haastaa ja sisältää aina hallitsemattomia elementtejä. Näiden kohtaamisessa auttavat omien tarpeiden ja voimavarojen tunnistaminen, valinnanmahdollisuuksien tunteminen ja etukäteen tehty mentaalinen työ.

Asiakkailta saatujen palautteiden perusteella hypnosynnytysvalmennus on auttanut odottamaan synnytystä positiivisin ja luottavaisin mielin, pärjäämään synnytystuntemusten kanssa ja kohtaamaan synnytyksen ennakoimattomuuden/ haasteet rauhallisin mielin.

Hypnosynnytysvalmennus on auttanut monia naisia ja perheitä saavuttamaan voimaannuttavan synnytyskokemuksen, lähentänyt kumppaneita toisiinsa ja auttanut syventämään kiintymyssuhdetta vauvaan jo raskausaikana.

Oma kokemukseni hypnosynnytyksestä

Kävin hypnosynnytysvalmentajakoulutuksen odottaessani toista lastani. Keski- ja loppuraskaudessa tein säännöllisesti metodiin kuuluvia rentoutumis- ja affirmaatioharjoituksia. Vaikka tiesin luonnollisesta synnytyksestä paljon jo entuudestaan, vahvistivat hypnosynnytystekniikat luottamustani omaan kehooni entisestään.

Synnytykseni oli nopea ja intensiivinen. Silti koin koko ajan olevani tilanteen tasalla ja hallitsevani synnytystuntemukset hyvin synnytyslaulun ja tehokkaan hengityksen avuin.

Sopivat synnytysasennot löytyivät kehoa kuuntelemalla. Ponnistaminen sujui refleksinomaisesti ja keskityin hengitykseen, jotta vauva ei syntyisi liiankin nopeasti. Sanotaan, että ”hypnovauvat” ovat usein luonteeltaan erityisen tyyniä. Tyyni ja perustyytyväinen poika syntyi hypno-opeilla meillekin.

Hypnosynnytys on avannut minulle uuden maailman: se on vahvistanut itseluottamustani muillakin elämänaloilla ja avannut minulle uuden uran pehmeän synnytyskulttuurin edistäjänä. Olen ikuisesti kiitollinen, että löysin hypnosynnytyksen!

Kuka on kirjoittaja?

Kirjoittaja on Tuisku Koskela, oululainen kätilö ja hypnosynnytysvalmentaja, joka tarjoaa mm. yksityistä synnytysvalmennusta aputoiminimellä Sylin hyvä.

Tuiskun tarjoamat odottavan ja lapsiperheen palvelut löydät: www.sylinhyva.fi  

Facebookista: www.facebook.com/sylinhyva

Lisätietoa hypnosynnytysmetodista, -valmentajista ja tulevista valmennuksista saat täältä sekä Facebook-ryhmästä.

Lue myös Synnytysvalmennus – Manipuran aktiivinen synnytys -kurssi

Vieraskirjoittaja

Haluatko olla mukana kertomassa tarinasi sivustollamme? Ota yhteyttä meihin rohkeasti joko yhteydenottolomakkeen kautta tai sähköpostitse info(a)lapsiarkea.com

Takaisin ylös